แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
แนวข้อสอบ / Re: pol3315 เทอม2/59
« เมื่อ: 10 สิงหาคม 2017, 06:15:33 pm »
ตามไฟล์แนบเลยครับ

2
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ 2/59
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2017, 10:56:39 pm »
ลิ้งแนวข้อสอบ 2/59

คลิ๊ก >>>>


3
ตารางสอบวิชาคณะจัดสอบเอง เทอม ซ่อม 1/59 ส่วนกลาง


คลิกดู ไฟล์ PDF

ลิ้งสำรอง ไฟล์ PDF


ข้อมูลจาก เว็บคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4
สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่ 2/59
ช่วงแรก  21-30 ธันวาคม 2559  --มีที่นั่งสอบในตารางสอบ
ช่วงสอง  6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

นักศึกษาเก่าลงที่มหาวิทยาลัย
5-27  มกราคม 2560 (งดบริการ12-17และวันหยุด)
นักศึกษาเก่าที่ลงทางออนไลน์
6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

****หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์****

5
แนวข้อสอบ / Re: รบกวนผู้รู้คะ
« เมื่อ: 13 ตุลาคม 2016, 04:00:28 pm »
แพรวพึงลงpol4328เทอม 1/2559

อยากทรราบว่าพี่มมีเเนวข้อสอบเก่าภ.1/58 ของวิชานี้มั้ยคะ


ส่งให้ทางข้อความในเฟสแล้วนะครับ

6
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเทอม 1/2559
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2016, 06:08:09 pm »
แนวข้อสอบเก่า
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4Hl0pm6k0I2Wl9ieEtsVExzcEk

แนวข้อสอบ pol2102
1. อธิบายความหมายประชาธิปไตย หลักการ พร้อมยกตัวอย่าง
2. อธิบายการปกครอง ระบบประธานธิบดี หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
3. คำศัพท์
3.1 การปฎิบัติ
3.2 รัฐประหาร
3.3 การจลาจลทางการเมือง
3.4 อำนาจอธิปไตย
3.5 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปล. ข้อสอบมี 3 ข้อ ให้เลือกทำ 2 ข้อ 1 ใน 2 ข้อ ต้องมีข้อ 1
cr.Nittaya Liarmted


POL2103 - ประชาธิปไตย  - การมีส่วนร่วม - - ธรรมาภิบาล   


POL2128 ข้อสอบมี 6 ข้อ ทำ 4 ข้อ อย่าทำเกิน อาจารย์แนะนำให้ทำอย่างน้อยข้อละ 2 หน้า
แนวข้อสอบ
1.ประชาธิปไตยคืออะไร มีลักษณะอย่างไร
2.การเลือกตั้งคืออะไร มีความสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไร (ดูนิยามของ David Butler มาด้วยนะครับ)
3.การซื้อเสียงยังมีอยู่หรือไม่
4.การมีส่วนร่วมทางการเมืองคืออะไร สำคัญอย่างไร
5.ประชามติคืออะไร มีความสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไร มีวิธีการอย่างไร
6.นายกคนนอกฯ เห็นด้วยหรือไม่ ให้แสดงความคิดเห็น
7.กกต.คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง มีที่มาอย่างไร ลักษณะของ กกต.เป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร
8.พรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง (เช่น เราสามารถออกกฎหมายให้มีเพียง 2 พรรคได้หรือไม่อย่างไร)
9.ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.กับ ส.ว.เห็นด้วยหรือไม่ การสรรหา ส.ว.เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
***การแสดงความคิดเห็นต้องแสดงในเชิงวิชาการ***
อาจารย์พูดแนวคำตอบไว้ในวิดีโอย้อนหลัง POL2128 ครั้งที่ 12 นะครับ เข้าไปดูได้
cr.อาร์ม'เมอร์ เจ้าชายกบ


 POL2146 1/59
1.)เรื่องจังหวัดแบบบูรณาการ
2.)พรบ.2ฉบับ(พ.ศ.2457และ2534)
-จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
3.)หลักการปกครองประเทศ
-รวมอำนาจ
-แบ่งอำนาจ
-กระจายอำนาจ
4.)บทบาทหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
cr.OoN'Kawinnat Sukied


**แนวข้อสอบ POL2147 (4ข้อเลือกทำ3ข้อ)
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี2475 1ข้อ
- จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ 2ข้อ
- รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1ข้อ
cr.Jeerawat Luechai


Pol3101 แนว1/59
1.การเมืองเปรียบเทียบ บท1-2
2.โครงสร้าง-หน้าที่ทฤษฎีระบบ Gabriel Almond&David Easton บท3-5
3.การพัฒนา ,การพัฬนาการเมือง บท4
4.วัฒนธรรมทางการเมือง,การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรม บท6-7
5.ชนชั้น,ชนชั้นนำ,พรรคการเมือง ,กลุ่มผลประโยชน์ บท8-10
***ข้อสอบมี5ข้อเลือกทำ4ข้อ
แฟมิลี่ โฮ่ง 'โฮ่ง‎

แนวข้อสอบ POL3102 ภาค 1/59
1. Public choice
2. จักรวรรดินิยม (บทที่ 6 )
3. ระบบโลก (บทที่ 8)
หมายเหตุ ห้ามเขียนอะไรนอกเหนือจากข้อสอบ เช่น เขียนขอความเห็นใจ ขอให้ อ. ช่วย อ. ให้ตกทันทีPol 3310
1ความหมายของอุดมการณ์ ก่อพลวัตรทางการเมืองและสังคม อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
2 เสรีนิยม สังคมนิยม ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
3 การเมืองสีเขียว / เขียวนิยมPol3313
อ. พลศักดิ์ ออก
- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารทีมีต่อการบริหารเพื่อการพันา
- พัฒนาองค์การบรรทัดฐานแห่งชาติ 7 ประการ

อ. ศิริพร ออก
ให้ไปอ่านบทที่ 3-5
- องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหารมีขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเราจะแก้ไขในองค์ประกอบต่างๆๆเหล่านั้นได้หรือไม่อย่างไรและให้ไปดู
องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหารการกำหนดขั้นตอนของการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนา คืออะไร
- การบริหารงานพัฒนา คืออะไร
- การบริหารเพื่อการพัฒนาคืออะไร
- การพัฒนาการบริหารคืออะไร


pol3315
1 การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค /ภูมิภาคนิยม
2 ทฤษฎี แนวทาง การบริหารส่วนภูมิภาค ทำไม อย่างไร
3 เทศภิบาล คือ
จวน –ศาสลว่าการ
-ประเพณีแบบกินเมือง 
-นโยบายที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นสุขแนวข้อสอบ Pol3366
1. อบต. ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา
2. ปัญหาท้องถิ่น แนวทางแก้ปัญหา
3. รายจ่ายท้องถิ่น
4. รายรับรัฐบาลกลาง รายรับท้องถิ่น
ปล. อาจารย์บอกเขียนเยอะๆ
Cr. Nittaya Liarmted 

     
  POL 3316 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ อัตนัย 5 ข้อ บังคับทำ 1 ข้อ เเละเลือกทำ 2 ข้อ
#ห้ามทำเกินเด็ดขาด
1.ความหมายรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย #ออกชัวร์
 2.การเเปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความหมาย เเนวทาง #ออกชัวร์
 3.การควบคุมเเละประเมินผลรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างไร ??
 4.การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ ปัญหา เเนวทางเเก้ไข
 5.เเผนพัฒนเศรษฐกิจเเห่งชาติ หน้า 51 – 61   
Cr. A Pisut Political  Pol 3317
1 นิยามศัพท์คามหมาย ตำรวจ/ทนายความ/อัยการ/ราชภัณฑ์/คุมความประพติ/การพักลงโทษ
2 แนวคิด ความสำคัญ การบริหารยุติธรรม /การควบคุมอาชญากรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบ
การควบโดยใช้ระบบยุติธรรม และ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม อย่างไร ปัจจุบันแบ่งเป็นกี่ประเภท ยกตัวอย่างประกอบ
3 แนวคิด การป้องกันอาชญากรรม ป้องกันเบื้องต้น ป้องกันเบื้องกลาง ป้องกันเบื้องปลาย พร้อมทั้งแสดความเห็นการป้องกัน
 และปราบปรามอาชญากรรมในปัจจุบันมาพอเข้าใจ
4. หลักกการวิชาชีพตำรวจแบบประชาธิปไตยตะวันตก ประกอบด้วย 9หลักการ ให้นักศึกษายกตัวอย่างเพียง 5หลักการ พร้อมทั้งอธิบาย

 pol 4318
1การพัฒนา คืออะไร การพัฒนาที่ยึดแนวคิดตะวันตก ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม  อย่างไรกับประเทศชาติ
2 ยุทธศาสตร์ โลกาภิวัตน์ คือ แตกต่างกันกับ ยุทธศาสตร์การการพัมนาท้องถิ่นพัฒนา
3 วิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 11 ฉบับ
4 ประชาสังคม คืออะไร มีบทบาทอย่างไรกับการพัฒนา


POl4321 1/59
บทที่ 4 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ>ความหมาย แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน ขั้นตอนกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
บทที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพม.ราม มีกี่ระบบ มีกลักการอะไรบ้าง
บทที่ 8 หลักการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎี5s ซิกซิกม่า (อธิบายได้อย่างน้อย 1 เทคนิก) มีความเป็นมาอย่างไร อ้างอิงนักคิดด้วย
มี 3 ข้อ ข้อละ 33 คะแนนค่ะ
cr.Kook Prapatsorn


POL4322
1.ให้นศ.อธิบายถึงคลาสสิค management model ว่าทำไมจึงเป็นปัญหาในการบริหารรัฐกิจในอเมริกา
2.ให้นศ.อธิบายถึงปัญหาการแทรกแซงระหว่างการเมืองกับการบริหารในองค์การภาครัฐ
3.ให้นศ.อธิบายถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาการบริหารงานคลังของประเทศต่างๆ โดยสังเขป
4.ให้นศ.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การปฏิบัติตามนโยบาย
Phatravadee NaPhatthalung
7
รอประกาศคณะครับ ทราบวันเวลาที่แน่นอนจะมาบอกครับ

8
ปกติ 15 วันหลังสอบวันสุดท้ายจะทยอยออกที่คณะแล้วครับ

9
หาก่อนแปบบ ถ้ามีจะมาบอกนะครับ

10
ถ้าจบการศึกษาไปแล้ว แต่ต้องการเก็บวิชากฏหมายเพิ่ม ก็สมัครเรียนใหม่เรียนแบบพรีดีกรี เก็บเฉพาะวิชากฏหมาย
เวลามีเปิดสอบก็ขอทรานสคริปแบบไม่จบการศึกษาวิชากฏหมายที่เราเก็บได้ไปยื่นพร้อมวุฒิการศึกษาที่เราจบมา

11
รหัส 5906048219 (เทียบโอน)
คณะรัฐศาสตร์ แผน C  บริหารรัฐกิจ
ID Line 0985525505
Facebook:oilruthairat
E-Mail:oillyruthairat@Gmail.com
ขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องเรียนจากพี่ๆน้องๆครอบครัวสิงห์ทองด้วยนะค่ะ

 :12:

12
หาเพื่อนเรียน / Re: แนะนำตัวสมาชิกใหม่
« เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2016, 04:16:32 pm »
    แนะนำตัว
 ชือ  น.ส.พรอนงค์ จำนงค์
    ชื่อเล่น นงค์
     เรียนแผนc
       รหัส 58...
       Facebook - Phon anonh
       Line         -  nong--atm
       E-mail      -  anong29@hotmail.com
       สวัสดีค่ะทุกคน หาเพื่อนไปเรียนด้วยกันครับ แอดเฟส ไลน์มาได้นะค่ะ

      เรียนแผน C  รหัส 58... ,  Facebook - phon anong, Line -  nong--atm  E-mail - anong29@hotmail.com
*

แอดเข้ากลุ่มเฟสยังครับ จะได้มีเพื่อนเยอะๆ
https://www.facebook.com/groups/251643458191698/

 :28:

13
ถ้าเราอยากรู้ว่าวิชาไหนเปงอัตนัยบ้างเราจะดูได้ที่ไหนค่ะ

ที่บอร์ดคณะตรงทางขึ้นชั้นสองมีติดไว้ครับ หรือดูที่ลิ้งด้านล่านก็ได้
เช็คที่ลิ้งนี้ได้เลยครับ
https://drive.google.com/file/d/0B4Hl0pm6k0I2cFhWZGhYd2pQUGs/view

14
ขอสอบซ้ำซ้อนเทอมซ่อมได้ครับ แต่ขอได้แค่วิชาบังคับเท่านั้นนะ

15
สาระน่ารู้ / บอกเลิก-บอกเพิ่ม S/58
« เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 10:22:49 pm »
บอกเลิก-บอกเพิ่ม S/58  (ซัมเมอร์)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง internet
3 - 13 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
26 - 27 เมษายน 2559หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

****หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์****

หน้า: [1] 2 3 ... 17