ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอแนวข้อสอบ POL2110 ด้วยค่ะ  (อ่าน 2383 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ khaun27

 • น้องปี 1
 • *
 • กระทู้: 2
 • เพิ่มพลัง: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
 • facebook: khaun naka
รบกวนขอแนวข้อสอบ POL2110 ด้วยค่ะ
« เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 09:16:00 pm »
 :37:

ออฟไลน์ admin

 • อย่ามัวแต่ฝัน ต้องลงมือทำด้วย จะได้ไปถึงฝันนั้นที่ตั้งใจ
 • Administrator
 • พี่ปี 4
 • *****
 • กระทู้: 260
 • เพิ่มพลัง: +0/-0
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
 • facebook: Yotin Nusuntear
Re: รบกวนขอแนวข้อสอบ POL2110 ด้วยค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 10:13:21 pm »
ไม่ทราบเลยจริงๆ ครับ

ออฟไลน์ khaun27

 • น้องปี 1
 • *
 • กระทู้: 2
 • เพิ่มพลัง: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
 • facebook: khaun naka
Re: รบกวนขอแนวข้อสอบ POL2110 ด้วยค่ะ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2014, 10:21:15 pm »
ขขอบคุณค่ะ เศร้าเลย :24: :36:

ออฟไลน์ aristorius

 • น้องปี 1
 • *
 • กระทู้: 9
 • เพิ่มพลัง: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
 • facebook: http://www.facebook.com/ARISTORIUS
Re: รบกวนขอแนวข้อสอบ POL2110 ด้วยค่ะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2014, 11:22:11 am »
:37:

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) (แบบใหม่)
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคที่  1  ปีการศึกษา  2556
วันที่  10  พฤษภาคม  2556
.............................................

หมวดที่ 1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของรายวิชา
1.   รหัสวิชา POL2110 (PS293) ชื่อรายวิชา  ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
2.   จำนวนหน่วยกิต           3    หน่วยกิต
3.   หลักสูตร   รัฐศาสตรบัณฑิต
4.   ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะ (ระบุ)  วิชาเลือกในแผน   
5.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
-   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.อรัสธรรม พรหมมะ
-   อาจารย์ผู้สอน ดร.อรัสธรรม พรหมมะ และ อ.จรัสเรือง ศิริวัฒนรักษ์
6.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  เปิดสอนทุกภาคการศึกษาสำหรับชั้นปีที่2
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre – requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี
8.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co – requisite)  (ถ้ามี)  ไม่มี
9.   สถานที่เรียน ตึกเรียน VPB 201
10.   วันที่จัดทำ หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด ปีการศึกษา 2551 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา/กระบวนวิชา
(1)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ของทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
(2)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมในศาสนาพราหมณ์และฮินดู
(3)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมในศาสนาพุทธ
(4)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมในศาสนาอิสลาม
(5)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมในลัทธิปรัชญาจีน
(6)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมในศาสนาชินโต
(7)   เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมทางการเมืองในปัจจุบัน

2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงหัวข้อวิชาให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในปัจจุบัน และเข้าตามหลักเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ
1.   คำอธิบายรายวิชา/กระบวนวิชา
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมการเมืองตะวันออก ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ลัทธิปรัชญาจีน ศาสนาชินโต ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมทางการเมืองในปัจจุบัน (ผู้สอนปรับปรุงใหม่)