แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ 2/59
« เมื่อ: 10 มีนาคม 2017, 10:56:39 pm »
ลิ้งแนวข้อสอบ 2/59

คลิ๊ก >>>>


2
ตารางสอบวิชาคณะจัดสอบเอง เทอม ซ่อม 1/59 ส่วนกลาง


คลิกดู ไฟล์ PDF

ลิ้งสำรอง ไฟล์ PDF


ข้อมูลจาก เว็บคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3
สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่ 2/59
ช่วงแรก  21-30 ธันวาคม 2559  --มีที่นั่งสอบในตารางสอบ
ช่วงสอง  6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

นักศึกษาเก่าลงที่มหาวิทยาลัย
5-27  มกราคม 2560 (งดบริการ12-17และวันหยุด)
นักศึกษาเก่าที่ลงทางออนไลน์
6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

****หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์****

4
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเทอม 1/2559
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2016, 06:08:09 pm »
แนวข้อสอบเก่า
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4Hl0pm6k0I2Wl9ieEtsVExzcEk

แนวข้อสอบ pol2102
1. อธิบายความหมายประชาธิปไตย หลักการ พร้อมยกตัวอย่าง
2. อธิบายการปกครอง ระบบประธานธิบดี หลักการ วิธีการ ขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง
3. คำศัพท์
3.1 การปฎิบัติ
3.2 รัฐประหาร
3.3 การจลาจลทางการเมือง
3.4 อำนาจอธิปไตย
3.5 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปล. ข้อสอบมี 3 ข้อ ให้เลือกทำ 2 ข้อ 1 ใน 2 ข้อ ต้องมีข้อ 1
cr.Nittaya Liarmted


POL2103 - ประชาธิปไตย  - การมีส่วนร่วม - - ธรรมาภิบาล   


POL2128 ข้อสอบมี 6 ข้อ ทำ 4 ข้อ อย่าทำเกิน อาจารย์แนะนำให้ทำอย่างน้อยข้อละ 2 หน้า
แนวข้อสอบ
1.ประชาธิปไตยคืออะไร มีลักษณะอย่างไร
2.การเลือกตั้งคืออะไร มีความสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไร (ดูนิยามของ David Butler มาด้วยนะครับ)
3.การซื้อเสียงยังมีอยู่หรือไม่
4.การมีส่วนร่วมทางการเมืองคืออะไร สำคัญอย่างไร
5.ประชามติคืออะไร มีความสำคัญต่อประชาธิปไตยอย่างไร มีวิธีการอย่างไร
6.นายกคนนอกฯ เห็นด้วยหรือไม่ ให้แสดงความคิดเห็น
7.กกต.คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง มีที่มาอย่างไร ลักษณะของ กกต.เป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร
8.พรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง (เช่น เราสามารถออกกฎหมายให้มีเพียง 2 พรรคได้หรือไม่อย่างไร)
9.ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.กับ ส.ว.เห็นด้วยหรือไม่ การสรรหา ส.ว.เห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
***การแสดงความคิดเห็นต้องแสดงในเชิงวิชาการ***
อาจารย์พูดแนวคำตอบไว้ในวิดีโอย้อนหลัง POL2128 ครั้งที่ 12 นะครับ เข้าไปดูได้
cr.อาร์ม'เมอร์ เจ้าชายกบ


 POL2146 1/59
1.)เรื่องจังหวัดแบบบูรณาการ
2.)พรบ.2ฉบับ(พ.ศ.2457และ2534)
-จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
3.)หลักการปกครองประเทศ
-รวมอำนาจ
-แบ่งอำนาจ
-กระจายอำนาจ
4.)บทบาทหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
cr.OoN'Kawinnat Sukied


**แนวข้อสอบ POL2147 (4ข้อเลือกทำ3ข้อ)
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี2475 1ข้อ
- จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ 2ข้อ
- รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 1ข้อ
cr.Jeerawat Luechai


Pol3101 แนว1/59
1.การเมืองเปรียบเทียบ บท1-2
2.โครงสร้าง-หน้าที่ทฤษฎีระบบ Gabriel Almond&David Easton บท3-5
3.การพัฒนา ,การพัฬนาการเมือง บท4
4.วัฒนธรรมทางการเมือง,การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรม บท6-7
5.ชนชั้น,ชนชั้นนำ,พรรคการเมือง ,กลุ่มผลประโยชน์ บท8-10
***ข้อสอบมี5ข้อเลือกทำ4ข้อ
แฟมิลี่ โฮ่ง 'โฮ่ง‎

แนวข้อสอบ POL3102 ภาค 1/59
1. Public choice
2. จักรวรรดินิยม (บทที่ 6 )
3. ระบบโลก (บทที่ 8)
หมายเหตุ ห้ามเขียนอะไรนอกเหนือจากข้อสอบ เช่น เขียนขอความเห็นใจ ขอให้ อ. ช่วย อ. ให้ตกทันทีPol 3310
1ความหมายของอุดมการณ์ ก่อพลวัตรทางการเมืองและสังคม อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ
2 เสรีนิยม สังคมนิยม ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
3 การเมืองสีเขียว / เขียวนิยมPol3313
อ. พลศักดิ์ ออก
- ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารทีมีต่อการบริหารเพื่อการพันา
- พัฒนาองค์การบรรทัดฐานแห่งชาติ 7 ประการ

อ. ศิริพร ออก
ให้ไปอ่านบทที่ 3-5
- องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหารมีขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเราจะแก้ไขในองค์ประกอบต่างๆๆเหล่านั้นได้หรือไม่อย่างไรและให้ไปดู
องค์ประกอบของการพัฒนาการบริหารการกำหนดขั้นตอนของการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
- การพัฒนา คืออะไร
- การบริหารงานพัฒนา คืออะไร
- การบริหารเพื่อการพัฒนาคืออะไร
- การพัฒนาการบริหารคืออะไร


pol3315
1 การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค /ภูมิภาคนิยม
2 ทฤษฎี แนวทาง การบริหารส่วนภูมิภาค ทำไม อย่างไร
3 เทศภิบาล คือ
จวน –ศาสลว่าการ
-ประเพณีแบบกินเมือง 
-นโยบายที่จะทำให้บ้านเมืองเป็นสุขแนวข้อสอบ Pol3366
1. อบต. ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา
2. ปัญหาท้องถิ่น แนวทางแก้ปัญหา
3. รายจ่ายท้องถิ่น
4. รายรับรัฐบาลกลาง รายรับท้องถิ่น
ปล. อาจารย์บอกเขียนเยอะๆ
Cr. Nittaya Liarmted 

     
  POL 3316 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ อัตนัย 5 ข้อ บังคับทำ 1 ข้อ เเละเลือกทำ 2 ข้อ
#ห้ามทำเกินเด็ดขาด
1.ความหมายรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย #ออกชัวร์
 2.การเเปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความหมาย เเนวทาง #ออกชัวร์
 3.การควบคุมเเละประเมินผลรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างไร ??
 4.การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ ปัญหา เเนวทางเเก้ไข
 5.เเผนพัฒนเศรษฐกิจเเห่งชาติ หน้า 51 – 61   
Cr. A Pisut Political  Pol 3317
1 นิยามศัพท์คามหมาย ตำรวจ/ทนายความ/อัยการ/ราชภัณฑ์/คุมความประพติ/การพักลงโทษ
2 แนวคิด ความสำคัญ การบริหารยุติธรรม /การควบคุมอาชญากรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบ
การควบโดยใช้ระบบยุติธรรม และ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม อย่างไร ปัจจุบันแบ่งเป็นกี่ประเภท ยกตัวอย่างประกอบ
3 แนวคิด การป้องกันอาชญากรรม ป้องกันเบื้องต้น ป้องกันเบื้องกลาง ป้องกันเบื้องปลาย พร้อมทั้งแสดความเห็นการป้องกัน
 และปราบปรามอาชญากรรมในปัจจุบันมาพอเข้าใจ
4. หลักกการวิชาชีพตำรวจแบบประชาธิปไตยตะวันตก ประกอบด้วย 9หลักการ ให้นักศึกษายกตัวอย่างเพียง 5หลักการ พร้อมทั้งอธิบาย

 pol 4318
1การพัฒนา คืออะไร การพัฒนาที่ยึดแนวคิดตะวันตก ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม  อย่างไรกับประเทศชาติ
2 ยุทธศาสตร์ โลกาภิวัตน์ คือ แตกต่างกันกับ ยุทธศาสตร์การการพัมนาท้องถิ่นพัฒนา
3 วิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 11 ฉบับ
4 ประชาสังคม คืออะไร มีบทบาทอย่างไรกับการพัฒนา


POl4321 1/59
บทที่ 4 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การ>ความหมาย แนวคิดที่เป็นพื้นฐาน ขั้นตอนกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
บทที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพม.ราม มีกี่ระบบ มีกลักการอะไรบ้าง
บทที่ 8 หลักการบริหารสมัยใหม่ ทฤษฎี5s ซิกซิกม่า (อธิบายได้อย่างน้อย 1 เทคนิก) มีความเป็นมาอย่างไร อ้างอิงนักคิดด้วย
มี 3 ข้อ ข้อละ 33 คะแนนค่ะ
cr.Kook Prapatsorn


POL4322
1.ให้นศ.อธิบายถึงคลาสสิค management model ว่าทำไมจึงเป็นปัญหาในการบริหารรัฐกิจในอเมริกา
2.ให้นศ.อธิบายถึงปัญหาการแทรกแซงระหว่างการเมืองกับการบริหารในองค์การภาครัฐ
3.ให้นศ.อธิบายถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาการบริหารงานคลังของประเทศต่างๆ โดยสังเขป
4.ให้นศ.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การปฏิบัติตามนโยบาย
Phatravadee NaPhatthalung
5
สาระน่ารู้ / บอกเลิก-บอกเพิ่ม S/58
« เมื่อ: 16 เมษายน 2016, 10:22:49 pm »
บอกเลิก-บอกเพิ่ม S/58  (ซัมเมอร์)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง internet
3 - 13 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
26 - 27 เมษายน 2559หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

****หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์****

6
ทาง Internet
  วัน 7 มี.ค.- 8 เม.ย. 2559
ลิ้งลงทะเบียนทางเน็ต http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp

ที่มหาลัย
  วันที่ 21 - 24 เม.ย. 2559

ลิ้งพิมพ์บาร์โคดวิชา
กรอกเสร็จแล้วปริ้น นำไปยื่นที่จุดลงทะเบียนที่ตึก VKB(เวียงคำ) ได้เลย
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php?option=com_course&view=course

บรรยายในชั้นเรียน
อ. 19 เม.ย. 2559 - จ. 23 พ.ค. 2559   

พ. 25 พ.ค.  2559 - พ. 1 มิ.ย. 2559      สอบไล่ภาคฤดูร้อน S/58


***ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง ควรตรวจสอบวัน-เวลาสอบ และวิชาที่เปิดลงทะเบียนที่ ม.ร.30
ถ้าวันเวลาสอบตรงกัน จะได้เปลี่ยนลงวิชาอื่นแทน
ม.ร.30 S/58
http://www.ru.ac.th/th/images/ArticleMr/1452067367_rep_ru30final_check.pdf

7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและพรีดีกรี(Pre-Degree)

ส่วนกลาง
เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา คือ ภาค 1 และ ภาค 2

*กำหนดการรับสมัครส่วนกลาง(กรุงเทพ) 1/60

27 มี.ค. 2560 - 2 ก.ค. 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
ลิ้งสมัครนักศึกษา
http://www.iregis2.ru.ac.th/ass_prog_semester2/index.jsp
**อ่านขั้นตอนการสมัคร การลงทะเบียน การชำระเงิน และการส่งเอกสารที่สมัครให้ละเอียดก่อนสมัคร เพื่อความถูกต้อง


2 มิ.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

28 มิ.ย. 2560 - 2 ก.ค. 2560
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

ปฐมนิเทศ
3 ก.ค.2560

จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
15 พ.ค. 2560 - 2 ก.ค. 2560


ระเบียบการรับสมัคร (ส่วนกลาง)
http://www.ru.ac.th/th/Center_study_plan/12/1489635088_02_%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2_60.pdf


ส่วนกลางเปิดรับสมัคร 9 คณะ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://www.ru.ac.th/th/ArticleStudyplan/index.ru?qa=12

เอกสารการสมัคร
http://www3.ru.ac.th/doc/regisRu_2_55/pdf/doc.pdf

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ปริญญาตรี
http://www3.ru.ac.th/doc/internet_regis_52/pdf/fee.pdf

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร พรีดีกรี (pre degree)
http://www3.ru.ac.th/doc/regisRu_2_55/pdf/pre.pdf

_______________________________________________________________________________

** ส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด)
เปิดรับแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ภาค 1 ของทุกปี

คณะและสาขาวิชาที่่เปิดรับของส่วนภูมิภาค 4 คณะ
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ


 
** รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 
เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง สมัครครั้งใดก็ได้แล้วแต่สะดวก
กำหนดการรับสมัครส่วนภูมิภาค

20 มี.พ. 2560 -  2 ก.ค. 2560
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)


2 มิ.ย. 2560 - 5 มิ.ย. 2560
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

28 มิ.ย. 2560 - 2 ก.ค. 2560
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)


----
รับสมัครทางinternet ส่วนภูมิภาค

http://www.iregis2.ru.ac.th/rbenroll/index.jspปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ที่สาขาวิทยบริการ 23 จังหวัด
อุทัยธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ แพร่
นครพนม นครราชสีมา  สุโขทัย ศรีสะเกษ ขอนแก่น ตรัง
ลพบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี
เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ พังงา สงขลา และจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาครวม 38 จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์
อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด
สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช
สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา และตรัง

รายละเอียดการรับสมัคร


*วุฒิการศึกษาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (คณะรัฐศาสตร์) การศึกษา 2557
1.ปวส เทียบโอนได้  หน่วยกิต
2.ปริญญาตรี เทียบโอนได้  หน่วยกิต
3.นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ไม่จบการศึกษา ต้องดูเป็นรายวิชาไปว่าโอนได้เท่าไหร่(ต้องลาออกจากสถาบันเดิม)
4.นักศึกษาราม 8 ปี สมัครใหม่โอนได้ทุกวิชา
(ข้อ 1-3 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท, ข้อ 4 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท)
ถ้าวันรับสมัครยังไม่พร้อมชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต สามารถใช้สิทธิขอเทียบโอนไว้ก่อนได้ โดยชำระเงิน 100 บาทไว้
ส่วนที่เหลือต้องชำระภายในระยะเวลา 1 ปี ถ้าเกินกว่านั้นต้องเสียค่าปรับเทอมละ 300 บาท
รายละเอียด
http://goo.gl/3TNfE5
คณะอื่นก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน ได้มากหรือน้อยขี้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ

**นักศึกษาที่ต้องการเรียนส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด) ต้องสมัครที่สาขาวิทยบริการฯในจังหวัดนั้นๆ
 ถ้าสมัครส่วนกลาง(กรุงเทพ) ต้องมาเรียนและสอบปลายเทอมที่กรุงเทพเท่านั้น
อย่าสมัครผิดกันนะครับน้องๆ8
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเทอม 2/58
« เมื่อ: 04 มีนาคม 2016, 11:05:31 am »
แนวข้อสอบเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง
https://goo.gl/7MDP7L

9
ลงทะเบียนล่าช้า‬ 2/58 (โอกาสสุดท้ายแล้ว)
วันที่ 23-24 ม.ค.59
เวลา 9.00-11.30 ,13.00-16.00
ที่ VKB101(เวียงคำ)
เสียค่าปรับ100

10
  สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ 2/58
ช่วงที่1 18 - 22 ม.ค. 59 (มีที่นั่งสอบในตารางสอบไล่)
ช่วงที่2 1 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 (ที่นั่งสอบเสริม)

  สำหรับนักศึกษาเก่า
5 ม.ค. - 15 ม.ค. 59

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ
*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****
http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php
3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน
4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)
(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วยื่นได้ที่ อาคารกงไกรลาศ(KLB)ชั้น 1 ช่องที่ 11-13

11
สาระน่ารู้ / เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 2/558
« เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2015, 10:38:26 pm »
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ภาค 2/2558 (ส่วนกลาง) ดังนี้....
#บรรยายในชั้นเรียน จากเดิม 15 ธันวาคม 2558 - 8 เมษายน 2559
#เปลี่ยนเป็น 4 ธันวาคม 2558 - 18 มีนาคม 2559

#วันสอบ จากเดิม 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2559
#เปลี่ยนเป็น 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2559

#กำหนดการลงทะเบียน 2/58
#ยังคงเดิม คือ 18 - 21 ธันวาคม 2558
เครดิต:PR Ramkhamhaeng University
12
สาระน่ารู้ / ข้อสอบ 1/58
« เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 04:22:45 pm »
รวมข้อสอบ

13
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเทอม 1/58
« เมื่อ: 07 ตุลาคม 2015, 01:48:43 pm »
Pol2102
Pol2103Pol2146Pol3101  ตามไฟล์แนบด้านล่างPol3102 
1.ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม (ตัวนี้อาจารย์เน้นการยกตัวอย่างมากนะครับ)
2.ทฤษฎีแนวสถาบัน
3.ทฤษฎีพึ่งพา/จักรวรรดินิยม (เป็นคำศัพท์ 5-6 คำ ให้อธิบายความหมายคำศัพท์พอสังเขป)
ผมแนะนำ ให้เผื่อเรื่องการศึกษาของสังคมศาสตร์กระแสหลักไว้ด้วยนะครับ
Cr.Armmer Srt PrachuapPol3110
Pol3111
Pol3312Pol3314  ตามไฟล์แนบด้านล่างPol3315  ตามไฟล์แนบด้านล่างPol3336  ตามไฟล์แนบด้านล่าง
1 อบต.
2 ปัญหาท้องถิ่น/แนวทางการแก้ไข
3 รายรับรัฐบาลกลาง/เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นอย่างไร
4 กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น
Cr:MosDy Posunrang


Pol3317  ตามไฟล์แนบด้านล่างPol4183 
Pol4184 Pol4351  ตามไฟล์แนบด้านล่าง

หน้า: [1] 2 3 ... 11