แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11
31
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและพรีดีกรี(Pre-Degree)

ส่วนกลาง
เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา คือ ภาค 1 และ ภาค 2

*กำหนดการรับสมัครส่วนกลาง(กรุงเทพ) 1/58

จ. 16 มี.ค. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 20 เม.ย. 2558 - ศ. 15 พ.ค. 2558
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

จ. 20 เม.ย. 2558 - ศ. 19 มิ.ย. 2558
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 20 เม.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย

ศ. 22 พ.ค. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)

ส. 27 มิ.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

อ. 7 ก.ค. 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ2)

ระเบียบการรับสมัคร (ส่วนกลาง)
http://www.ru.ac.th/th/images/blog1/1422004696_215.pdf


ส่วนกลางเปิดรับสมัคร 12 คณะ รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://www.info.ru.ac.th/2_56/index.htm


_______________________________________________________________________________

** ส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด)
เปิดรับแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ภาค 1 ของทุกปี ช่วงเดือนพฤษภาคม

คณะและสาขาวิชาที่่เปิดรับของส่วนภูมิภาค 4 คณะ
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
เฉพาะที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.055-945112-4
 
** รับสมัคร ต้องสมัครด้วยตนเอง  หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง สมัครครั้งใดก็ได้แล้วแต่สะดวก
กำหนดการรับสมัครส่วนภูมิภาค
จ. 23 ก.พ. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)

จ. 23 ก.พ. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558
จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

จ. 23 ก.พ. 2558 - ศ. 19 มิ.ย. 2558
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ (เฉพาะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

ศ. 22 พ.ค. 2558 - จ. 25 พ.ค. 2558
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1)

ส. 27 มิ.ย. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2)


28 เมษายน - 6 กรกฏาคม 2558
รับสมัครทางinternet ส่วนภูมิภาค

http://www.iregis2.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp


อ. 7 ก.ค. 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ที่สาขาวิทยบริการ 23 จังหวัด
อุทัยธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ แพร่
นครพนม นครราชสีมา  สุโขทัย ศรีสะเกษ ขอนแก่น ตรัง
ลพบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี
เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ พังงา สงขลา และจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาครวม 38 จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์
อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด
สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช
สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา และตรัง


*วุฒิการศึกษาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (คณะรัฐศาสตร์) การศึกษา 2557
1.ปวส เทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต
2.ปริญญาตรี เทียบโอนได้ 82 หน่วยกิต
3.นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ไม่จบการศึกษา ต้องดูเป็นรายวิชาไปว่าโอนได้เท่าไหร่(ต้องลาออกจากสถาบันเดิม)
4.นักศึกษาราม 8 ปี สมัครใหม่โอนได้ทุกวิชา
(ข้อ 1-3 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท, ข้อ 4 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท)
ถ้าวันรับสมัครยังไม่พร้อมชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต สามารถใช้สิทธิขอเทียบโอนไว้ก่อนได้ โดยชำระเงิน 100 บาทไว้
ส่วนที่เหลือต้องชำระภายในระยะเวลา 1 ปี ถ้าเกินกว่านั้นต้องเสียค่าปรับเทอมละ 300 บาท
รายละเอียด
http://goo.gl/3TNfE5
คณะอื่นก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน ได้มากหรือน้อยขี้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ

**นักศึกษาที่ต้องการเรียนส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด) ต้องสมัครที่สาขาวิทยบริการฯในจังหวัดนั้นๆ
 ถ้าสมัครส่วนกลาง(กรุงเทพ) ต้องมาเรียนและสอบปลายเทอมที่กรุงเทพเท่านั้น
อย่าสมัครผิดกันนะครับน้องๆ32
หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ
(1)ใบเช็คเกรดซึ่งต้องมีผลสอบได้ไม่น้อยกว่าภาคละ 9หน่วยกิต
(2)ใบสด.9 จำนวน1ฉบับ (ผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่กรุงเทพฯ จำนวน 2ฉบับ)
(3)สำเนา สด.10 ในกรณีที่ย้ายภูมิลำเนาทหาร(ถ้ามี)จำนวน 1ฉบับ
(4)สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสุกล(ถ้ามี) จำนวน1ฉบับ
(5)บัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
(6)สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร จำนวน1ฉบับ
(7)สำเนาทะเบียนบ้าน
(8)หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันรับราชการได้ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น2 ม.รามฯ1 หัวหมาก
ยื่นเรื่องได้ช่วงเดือน ธันวาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-3108075

33
สาระน่ารู้ / การเรียน Pre-degree
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2014, 03:33:01 pm »
Pre-degree พรีดีกรี คืออะไร เรียนพรีดีกรีเป็นการเรียนสะสมหน่วยกิตเพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
โดยใช้วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเรียน เมื่อเรียนจบระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า สามารถนำหน่วยกิต
ที่เราสะสมได้ตอนเรียนพรีดรีมาเทียบโอนตอนสมัครใหม่เป็นนักศึกษา ปริญญาตรีได้เลย
ทำให้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เร็วยิ่งขึ้น

1.เรียนพรีดีกรี เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
สมัครครั้งแรก เสียค่าสมัครพร้อมลงทะเบียนประมาณ 3,000 บาท
เทอมต่อมา เสียเทอมละประมาณ 2,000 บาท ประกอบด้วย
 - ค่าหน่วยกิตๆ ละ 50 บาท
 - ค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ 300 บาท ,ภาคฤดูร้อน 200 บาท
 - ค่าข่าวราม 100 บาท  (ไม่รวมค่าตำราเรียนที่ต้องซื้อแยกตั้งหาก)

2.เรียนพรีดีกรีแล้วจะมีผลกระทบต่อการเรียนหลักหรือไม่
การเรียนของทางมหาลัยมีหลายช่องทางด้วยกัน
   - เรียนด้วยตนเองโดยอ่านหนังสือเอา ถึงเวลาสอบก็มาตามตาราง
   - เรียนด้วยตนเองที่มหาลัย
   - เรียนด้วยระบบบรรยายสดผ่านอินเตอร์เน็ต Cyber Classroom  http://202.41.160.100/classroom2013/   
   - ตำราอิเล็กทรอนิกส์ e-book
   - เรียนจากเทปบันทึกบรรยายย้อนหลัง http://www.m-learning.ru.ac.th/
เรื่องวันเวลาสอบของรามมักจะสอบทีหลังเสมอ
ที่สำคัญเราต้องยึดโรงเรียนที่เรากำลังศึกษาเป็นหลัก  พรีดีกรีขอให้เป็นเรื่องรองลงมา
และจัดสรร เวลาในการอ่านหนังสือและการลงทะเบียนเรียนให้ดี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนหลักของเรา

3.พรีดีกรีลงเรียนเต็มที่ได้เทอมละ กี่หน่วยกิต
ส่วนกลาง 
ภาค 1 , ภาค 2  เทอมละไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน เทอมละไม่เกิน 12 หน่วยกิต

ส่วนภูมิภาค
ภาค 1 , ภาค 2  เทอมละไม่เกิน 24 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน เทอมละไม่เกิน 24 หน่วยกิต

4.คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ส่วนกลาง - กรุงเทพ
  คณะนิติศาสตร์
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะมนุษยศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะรัฐศาสตร์
  คณะเศรษฐศาสตร์
  คณะสื่อสารมวลชน

ส่วนภูมิภาค-ต่างจังหวัด
คณะและสาขาวิชาที่่เปิดรับของส่วนภูมิภาค
4 คณะ
คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

5.วิธีการสมัคร
- ส่วนกลาง
เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา คือ ภาค 1 และ ภาค 2
    1.อินเตอร์เน็ต
    2.ไปรษณีย์
    3.สมัครด้วยตนเองที่มหาลัย

- ส่วนภูมิภาค
เปิดรับแค่ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ภาค 1 ของทุกปี ช่วงเดือนพฤษภาคม
สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการในจังหวัดนั้นๆ  หรือทางไปรษณีย์

สาขาวิทยบริการ 23 จังหวัด
อุทัยธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ แพร่ นครพนม นครราชสีมา สุโขทัย
ศรีสะเกษ ขอนแก่น ตรัง ลพบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี
เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ พังงา สงขลา และจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์สอบส่วนภูมิภาครวม 38 จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี
อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา
หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ลพบุรี
จันทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี
สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา และตรัง


**เรียนกศน ม.ปลาย สามารถเรียนพรีดีกรีได้มั๊ย
ตอบ ได้ครับ

**หน่วยกิตที่เรียนสะสมได้สามารถเทียบโอนได้ทุกตัวหรือไม่
ตอบ ได้ครับ สามารถโอนได้ทุกตัวที่เราสอบผ่าน

**ขอจบการศึกษาตอนเรียนพรีดีกรี ได้มั๊ย
ตอบ  ไม่สามารถขอจบตอนเรียนพรีดีกรีได้  ต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยใช้วุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
        สมัครเรียนพร้อมเทียบโอนหน่วยกิต จากนั้นเรียนต่ออีกอย่างน้อย 1 เทอมถึงจะขอจบการศึกษาได้

**เมื่อเราจบเรียนจบ ม.ปลาย แล้วเทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษา ป.ตรี ของรามคำแหง
สามารถเรียนอีกมหาลัยไปพร้อมกันได้หรือไม่
ตอบ   สามารถเรียนพร้อมกันสองมหาลัยเลยได้ รามคำแหงไม่ได้ปิดกันว่าต้องเรียนที่มหาลัยเพียงแห่งเดียว
34


จัดกิจกรรม"รัฐศาสตร์ ม.ร.Fc แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง"
โรงเรียน ตชด (แม่น้ำน้อย) โรงเรียนบ้านดาวดึงส์ , โรงเรียนบ้านเก่งประลอม
ที่ไทรโยก จ.กาญจนบุรี
ประมานหลังสอบ เทอม1 22 23 พย 57


การโอนเงิน
บัญชีนี้นะคับ 970-2-37582-4 ธ. กสิกรไทย สำหรับการโอนเงินสด
บัญชีนี้มีแต่รับไม่มีถอนจะถอนก็ช่วงท้ายกิจกรรม เพราะเผื่ออะไรขาดจะได้เอาเงินตรงนี้ลงไปซื้อ จัดการตามความเหมาะสม
โอนเสร็จก้โทรมาบอกที่เบอร์ 085 264 4646 ดิวส์ (ประชาสัมพันธ์)
จะมีการจดรายนามผู้บริจาค เพื่อมั่นใจว่าถึงแก่น้องจริง อีกอย่างก็เพื่อสบายใจกันทุกฝ่าย

ส่วนสิ่งของ รับบริจาคที่ตึก AD 1 ราม 1
สิ่งที่เราต้องการบริจาค ก็จะมี
1.แบบฝึกหัดคัดลายมือ กขค abc สมุดวาดภาพ
2อุปกรณ์การกีฬา ฟุตซอล ตระกรอ ลูกบอลเล่ห์
3 ปากกาไวบอร์ด แปรงลบ
4 หนังสือมือสอง ที่เด็กประถมอ่านละเข้าใจ
5โต๊ะญี่ปุ่น ลาย กขค abc
6 ถาดหลุม
7 อาหารแห้ง ข้าวสาร ม่ามา น้ำมันพืช เครืองปรุง
8 ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฝอก
9 ตุ๊กตาหมี หมอน ผ้าห่ม
10 เสื้อกันหนาว
11 ยาสามัญประจำบ้าน

สำหรับของที่ระลึกเพจ ที่มีจำหน่ายกัน
เช่น เสื้อเพจ เสื้อยืดเพจ รีสแบนด์ พวงกุญแจ กระเป๋าผ้า
กำไรทั้งหมดเราจะไปร่วมกับกิจกรรมนี้

ใครทำงานที่ไหนก็ช่วยกับระทุนกัน
จากเหรียญบาท กลายเป็น ร้อยเป็น พัน เป็นหมื่น เป็นแสน

เหตุผลที่เราจัดกิจกรรมนี้ อยากให้ทุกคน เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ เพื่อน
ได้แบ่งปันโอกาศทางการศึกษาแก่ผู้ที่เข้าถึงการศึกษาน้อยกว่าเรา
นึกถึงตอนที่เราไม่มีทีเรียนในระดับมหาลัย
แต่ก็ยังมีรามคำแหงให้โอกาสการศึกษากับเรา
การให้โอกาศมันสำคัญกับชีวิตหนึ่งจริงๆ

กิจกรรมที่เราจะจัด
1 ตรวจสุขภาพ นักเรียน และประชาชน ในท้องที่ 250 คน
2 มองสิ่งของ เงินทุนใช้ในการศึกษา
3. กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผุ้นำชุมชน นักศึกษา และนักเรียน
4. กิจกรรมทานอาหารกลางวันร่วมกัน

35
สามารถนำหนังสือเก่า ชีทสรุป เฉลยแนวข้อสอบ เอกสารประกอบการเรียน
ที่เราไม่ได้ใช้แล้วได้ทุกวิชา
สามารถตั้งกระทู้ใหม่เพื่อแจกหนังสือที่มีได้เลย ใส่เบอร์โทร  E-mail, line id หรือFacebook ไว้
ให้คนที่ต้องการหนังสือได้ติดต่อไปยังผู้บริจาคได้

***ร่วมกันแบ่งปันกันนะครับทุกคน

36
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง  การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
ภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาและกรณีหมดสถานภาพ  จาก  ม.ร.  สมัครใหม่


          เพื่อให้การขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา หรือการขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา  และกรณีหมดสถานภาพจาก ม.ร. สมัครใหม่  ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติ  ดังนี้  คือ
          1.การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการเปลี่ยนการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
                    1.1กรณีที่ผู้สมัครมีวุฒิกาศึกษาที่เทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไปและสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แต่ใช้วุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่ามาสมัคร  สามารถเปลี่ยนวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้
                    1.2กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาสมัคร  แต่ไม่ได้แจ้งขอใช้สิทธิ์เทียบโอนในวันสมัคร  สามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้ โดยทั้งข้อ  1.1  และ  1.2  จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
                    ก.ให้ผู้สมัครดังกล่าวติดต่อพร้อมถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษาไปยื่นที่ฝ่ายรับสมัคร  อาคาร  สวป.  ชั้น  3  ภายใน  1  ปีการศึกษานับจากภาค/ปีการศึกษาที่ยื่นใบสมัคร
                    ข.ให้คณะเป็นผู้พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตและให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ถ้ากระบวนวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตและนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว  ให้บอกเลิกกระบวนวิชาพร้อมคืนเงินหรือให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้โดยหน่วยกิตรวมจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ให้ดำเนินการก่อนวันเริ่มต้นการสอบไล่ในภาคการศึกษานัน
                    ค.ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปรับระบบฐานข้อมูล  จำนวน  500  บาท  ในปีการศึกษานั้นและชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่กำหนด
          2.กรณีหมดสถานภาพจาก  ม.ร.  สมัครใหม่ หากมีผู้สมัครที่ยังไม่หมดสถานภาพจาก ม.ร. จะสมัครใหม่และต้องการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสประจำตัวเดิมนั้น  ผู้สมัครจแหงะต้องลาออกจากรหัสเดิมก่อนการสมัครใหม่  แต่ยังคงใช้สิทธิ์ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่มาสมัครใหม่ได้  ดังนี้
                    2.1กรณีสมัครในภาคการศึกษาที่  1  สามารถสอบภาคฤดูร้อน  รวมถึงลงทะเบียนเรียนและสอบซ่อมของภาคการศึกษาก่อนนั้นได้
                    2.2กรณีสมัครในภาคการศึกษาที่  2  สามารถลงทะเบียนและสอบซ่อมของภาคการศึกษาก่อนนั้นได้
          ทั้งนี้  ให้ถือเป็นแนวปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2551

ดาวโหลดประกาศ pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4Hl0pm6k0I2RWRkOHNFTlJQWms/edit?usp=sharing

37
คณะรัฐศาสตร์ ในระยะแรกเป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2515 และได้จัดตั้ง เป็นคณะรัฐศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้ย้าย ที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ติดกับสนามกีฬา หัวหมาก ซึ่งเป็นที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์เดิม ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ขณะนี้อาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของกองแผนงาน ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ ได้ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2522 และได้จัดให้มีพิธีทำบุญขึ้นตึกใหม่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522

อาคารปัจจุบัน เป็นอาคาร 5 ชั้น รูปตัวยู ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องพักอาจารย์ และสำนักงานคณะผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ศูนย์เอกสารทางวิชาการและศูนย์วิจัยนโยบายและการพัฒนา ศูนย์ศึกษาเอเซียตะวันออกศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศคณะรัฐศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ และรับผิดขอบให้การศึกษา แก่นักศึกษาคณะอื่น ซึ่งกำหนดให้วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาโทและวิชาเลือกตามนโยบายการประสานงาน ด้านวิชาการระหว่างสาขาของมหาวิทยาลัยอีกด้วยและยังสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการรัฐศาสตร์ และ เผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์แก่บุคคลทั่วไปอันเป็นบริการทางสังคมอย่างหนึ่ง
Cr. www.pol.ru.ac.th

38
คำถามที่พบบ่อย / ใบตรวจสอบผลการเรียน
« เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 03:43:35 pm »
รหัส 49 - 54
มีครบทั้ง 3 แผน มีด้านหน้า ด้านหลัง
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Hl0pm6k0I2YlVCRkxFd3k2a3M&usp=sharing


รหัส 55 เป็นต้นไป
แผน A การปกครอง
https://drive.google.com/file/d/0B4Hl0pm6k0I2cXc0R2psUTl6b0k/view?usp=sharing 


แผน B ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
http://goo.gl/8ZLWUk (ของมหาลัย)


แผน C บริหารรัฐกิจ
https://drive.google.com/file/d/0B4Hl0pm6k0I2YWRZMGFtVXl6ZDA/view?usp=sharing

39
ใครจบรุ่น 40 โพสตอบได้เลยครับ จะได้ร่วมแสดงความยินดีกันทุกคน

40
แนวข้อสอบเทอม1/57

‪#‎แนวข้อสอบpol2146‬ สอบ31ตุลา เด้อๆ
1.การปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการจัดระเบียบการปกครองประเทศในรูปแบบใด ให้น.ศ อธิบายหลักการปกครองประเทศในรูปแบบดังกล่าว องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดอ่อน ของหลักการปกครองรูปแบบดังกล่าวโดยละเอียด(หน้า 51-55)
2.จงอธิบายสาระสำคัญของฐานะพิเศษของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะพิเศษหรือมีอำนาจสิทธิพิเศษแตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆในการจัดทำบริการสาธารณะพร้อมทั้งให้ น.ศ ยกตัวอย่างประกอบ(หน้า 22-33)
3.พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534 มาตรา61ได้กำหนดเรื่องการจัดตั้งยกและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอไว้ว่าอย่างไร ในอำเภอหนึ่งๆมีใครเป็นผู้บริหารราชการสูงสุดมีหน้าที่บริหารราชการในเรื่องใดบ้าง(หน้า80-81)
4.ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้กำหนดหลักการไว้ว่าอย่างไร และมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามหลักการในเรื่องใดบ้างให้น.ศ อธิบายโดยละเอียด(หน้า 78-79)
5.ในการปกครองท้องถิ่นที่ในระดับตำบล หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือผู้มีความสำคัญในการปกครอง จงอธิบายอำนาจหน้าที่
ข้อ 3,4,5 ออก100% หนังสือ ในเอกสารประกอบการสอนซื้อได้ที่หน้าคณะรัฐศาสตร์ 55บาท
Cr.เจ้าหญิง หนองคาย


POL2102
ข้อ1การจัดทำ รธนฉบับใหม่ภายใต้ รธนชั่วคราว2557 มีอะไรบ้าง
ข้อ2การปกครองประชาธิปไตมแบบรัฐสภา
ข้อ3คำศัพท์ทางรัฐศาสตร์
Chatree T. SukcharoenPOL2103 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
1.รูปแบบและโครงสร้างของการได้มาซึ่งการได้มาของการเมืองท้องถิ่นตามประกาศคสช.( การแต่งตั้งแทนการเลือกตั้ง)
ประกาศคสช http://www.3armyarea-rta.com/pdf_a/kct85.pdf
2.ปัญหาการเมืองท้องถิ่น
  1).กลุ่มผลประโยชน์
  2).ผู้นำท้องถิ่น
  3).พรรคการเมือง
-หลักธรรมาธิบาลที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
## แนวข้อสอบจ้า##
Cr.Soraya Ainkaew
แนวข้อสอบที่อาจารย์บอกมา ให้เลือกทำ 1 ข้อ
1.แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศ
2.โดยทั่วไปหลักการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลักคือ
- การรวมอำนาจปกครอง
- การแบ่งอำนาจปกครอง
- การกระจายอำนาจการปกครอง
Cr.เบียร์ บุคคลไร้สาระ pol2128 อาจารย์ปิดคลาสวันนี้ อาจารย์ท่านให้แนวไว้กว้างๆตามนี้นะครับ
ที่"อาจจะ"ออกสอบ
-ระบบพรรคการเมือง
-การมีส่วนร่วมทางการเมือง
-กกต.
-หลักการประชาธิปไตย-ระบบการเลือกตั้ง
-หลักการเลือกตั้งตามแนวคิดของ David Butler
และอาจารย์ได้ทิ้งคำถามที่"อาจจะ"เป็นข้อสอบไว้นะครับ 1 ข้อ
"พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่"
ตามที่ผมเข้าใจนะครับจากที่เข้าฟังวันนี้
ชื่อเจ หลายคนเรียกเหลิม


pol2147 อ.ให้ไปดู
1. 14 ตุลา (สาเหตุ ผลกระทบ)
2. เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (สาเหตุ - หลังจากเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นบ้าง)
3. สมัยจอมพลสฤษดิ์ "ระบบพ่อขุนอุปภัมภ์"
4.ยิ่งลักษณ์ - ทักษิณ คสช.วิชาPOL2310 ทฤษฎีองค์การ อ. ปิดคอร์ดไปแล้วที่ฝนฟังบรรยายมาอ. บอกแนวไว้ดังนี้นะค่ะ
อ.ศิริพร เน้น
*ความสัมพันธ์ของระบบย่อยขององค์การและการจัดการ (หนังสือหน้า12-15)
1. อธิบายระบบย่อย คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. อธิบายกระบวนการจัดการ คืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยขององค์การและการจัดการ
การนำไปใช้ ก็จะเน้นทฤษฏี
1. Bureaucracy ทฤษฎีองค์การของ Max waber
2. Posdcorb ทฤษฎีแนวคิดกระบวนการบริหารของ Gulick&Urwick
3. Decision-Making Theory ทฤษฎีการตัดสินใจของ Simon
อ.รวิภา
เอกสารประกอบการสอน POl 2310 เน้น
บทที่ 2 ทฤษฎีองค์การเกี่ยวกับ โครงสร้าง
บทที่ 4 ทฤษฎีองค์การเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
Cr.Fonnoi FonnoiPOL3100แนวข้อสอบ pol 3101 มาแล้วจ้า
1. การวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ คืออะไร ศึกษาอะไร
มีวิธีการศึกษาอย่างไร ประโยชน์อย่างไร มีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไร
(ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเช่น ประเด็นระดับโลก)
2.โครงสร้าง หน้าที่ ประเภทของโครงสร้างต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างไร ลักษณะเป็นอย่างไร
ยกทฤษฏีระบบของ Almond หรือ Easton มาอธิบายอย่างละเอียด
3.ดูเรื่องการพัฒนา (ตั้งแต่เราเกิดจนตาย มีการพัฒนาอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)
ยกตัวอย่าง เอา สนช. สปช. คสช. มาอธิบาย ชี้ประเด็นให้ชัด ๆ อ้างเหตุผล
4.วัฒนธรรมทางการเมือง (เน้นคนให้มีคุณภาพ ให้ฉลาดทั้ง iq eq ส่งเสริมขัดเกลา
เช่น จีน สนับสนุนส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ คนฮ่องกง รักความเป็นจีน เพราะเพิ่งได้เอกราช )
5.ทฤษฎีชนชั้น คนไทยมีชนชั้นหรือไม่ อย่างไร แล้วอ้างทฤษฎีระบบมาวิเคราะห์
คำตอบเช่น ทฤษฎี เทวสิทธิ์ ทฤษฏีเสรีนิืยม ทฤษฎีอำนาจนิยม ทฤษฎีพหุนิยม ทฤษฎีมาค์คซิส
(ให้วิเคราะห์อธิบาย ประเทศไทยเป็นแบบไหน ความต่างของชนชั้นต่างกันอย่างไร)
อาจารย์บอกให้เขียนให้เยอะที่สุด พยายามอ้างทฤษฎี ยกทฤษฎีมาอธิบายแล้วยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
บางข้อจะถามในแนวความคิดเราไม่มีถูกผิดค่ะ ข้อสอบ มี 4 ข้อ อาจารย์อาจจะนำบางข้อไปรวมกันนะคะ
*****ในชีทแดงมีคำตอบเยอะมาก อ่านแล้วลองเขียนดูนะคะ
Cr.ผื้งน้อย น่ารักPOL3102
วิธีการศึกษา (อ.ศิริพร)
-แนวการศึกษาแบบนีโอมาร์กซิสต์
-แนวการศึกษาแบบการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
-แนวการศึกษาเชิงสถาบัน
#ในชีทแดงมีเฉลย

ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (อ.เพิ่มศักดิ์)
-ความหมาย
-ใช้อธิบายอะไร
-ยกตัวอย่างของนักวิชาการมา1คนใครก็ได้ เช่น Lenin Hobson Shumpeter
-ทฤษฏีการพึ่งพา ยกตัวอย่างนักวิชาการมา1คน ว่าศึกษาอะไร
#ในชีทแดงมีเฉลยทั้ง2ทฤษฎี

ทฤษฎีระบบโลก (อ.นิพนธ์)
-อธิบายแนวคิดของ Wallerstien
#อันนี้ในชีทไม่มีต้องสรุปเอง
‪#‎สรุป‬ : ข้อสอบมี3ข้อนะครับ ของ อ.เพิ่มศักดิ์ แกบอกอาจจะออกอันใดอันนึงหรือทั้ง2
แต่ก็ควรอ่านมาให้หมด


Pol 3111
มี 5 ข้อ ให้เลือกทำ4 ข้อ
1 พัฒนาการประชาธิปไตย ความเป็นมา ทางตรง ทางอ้อม แบบมีส่วน ร่วม แบบปรึกษาหารือ ข้อดีข้อเสีย
2 ความแตกต่างระหว่าง การปกครองด้วยกฎหมาย (นิติธรรม) และ การปกครองโดยกฎหมาย(นิติรัฐ)
3 ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร แตกต่างจากประชาธิปไตยทางตรงอย่างไร
4 รัฐบาลมีอำนาจจำกัด อย่างไร5 พรรคการเมืองทีความสำคัญและหน้าที่อย่างไร และยกตัวอย่างนักทฤษฎี นั้นๆ
Cr.Modster Las
 
 
 
POL3112 ข้อสอบ 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 7 เป็นหลัก
*เทปบรรยายเทอมนี้
POL3130
 ประกาศครับประกาศ สำคัญมากครับสำหรับผู้ที่ลงวิชา pol3130 หรือ ps387 เดิม
!!!!เนื่องด้วยผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์เจ้าของวิชา ไม่สามารถมาบรรยายได้
ท่านได้ฝากอาจารย์อีกท่านมาขออภัยกับนักศึกษาด้วยรวมทั้งได้สั่งงานทั้งหมด 4 งานนะครับ
1. ให้เขียนชื่อผู้นำ(ชาติใดก็ได้) มา 5 ชื่อ แล้วเลือกมา 1 คนที่เราชอบมากที่สุด วิเคราะห์ผู้นำคนนั้นตามความคิดของเราเอง
เขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับ
2.ให้เขียนรายนามนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งหมด 29 คน จะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้ครับ
3.ให้ตัดข่าวที่เกี่ยวกับผู้นำของชาติใดก็ได้มา 1 ข่าว วิเคราะห์ข่าวและผู้นำคนนั้น เขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับ****
4.ให้ทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
แล้ววิเคราะห์ว่าบุคคลในคณะราษฎรท่านใดมีความเป็นผู้นำมากที่สุด ตามความคิดของตัวเองนะครับอาจารย์เน้นย้ำให้วิเคราะห์ตามความเข้าใจ และการพิมพ์รายงานควรทำตามรูปแบบรายงาน ใช้ตัวอักษรเดียวกัน ขนาดฟอนท์เดียวกัน ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 นะครับ
 
งานทั้งหมดนี้ให้ส่งก่อนที่เกรดจะออก(ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันสอบ) หรือถ้าทำเสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย ที่คณะรัฐศาสตร์ชั้น 3 โดยเขียนหน้างานทั้งสี่ชิ้นว่า ส่งงานวิชา pol3130 ของอาจารย์วุฒิศักดิ์นะครับ และอาจารย์เน้นย้ำว่า ควรจะเข้าสอบ อย่างน้อยเข้าไปเซ็นชื่อเข้าสอบก็ยังดีครับ หรือจะทำข้อสอบด้วยก็ได้ครับ เพราะต่อให้ส่งงานครบ แต่ไม่เซ็นชื่อเข้าสอบ ก็ไม่มีเกรดนะครับหากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่คณะรัฐศาสตร์ชั้น 3 นะครับอาจารย์ฝากมาบอกด้วยอีกว่า กระบวนวิชานี้"อาจจะ"ปิดกระบวนวิชาตั้งแต่ภาค 2/57 เป็นต้นไป
เนื่องจากไม่มีผู้บรรยายครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรอการยืนยันจากอาจารย์อีกทีนะครับ
CR.ชื่อเจ หลายคนเรียกเหลิม
Pol3174 การเมืองในลาว

POL3310 ข้อสอบ 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ (หนังสือที่ศูนย์หนังสือม.ราม)
ออกบทที่ 1 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 2 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 3 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 4 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 5 แบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ ให้ดู ข้อ 3
ฟังบรรยายย้อนหลังจะได้แนวที่อาจารย์เน้นให้ในแต่ละบทPol3312

Cr.Picchy Picchapa
แนว pol3313 การบริการการพัฒนา
อ.ศิริพร
ฝนฟังอ.บรรยาย อ.เน้น ความหมายทฤษฎี บทที่ 4 และ องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา หน้า 51
 
อ.พลศักดิ์
1. การบริการด้วยเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ 7 ข้อ อาจสุ่มมา 3
ข้อ2. การะเมืองกับระบบราชการ เน้น มินิพาราไดม์ การปฎิรูประบบราชการ
3. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นความรู้ทางการบริหาร
ข้อ 1-2 เอกสารหมายเลข3313-1
อ. พลศักดิ์
ข้อ 3 เอกสารหมายเลข 7 pol3313
อ. พลศักดิ์การตอบต้องเริ่มจากแนวความคิด ยกตัวอย่างและอธิบายความคิดในความสัมพันธ์ ให้ทำ 4 ข้อก็ทำ 4 ข้อ
Cr.Fonnoi Fonnoi
 
 
 
POL3314
1.สถานภาพการอยู่อาศัยของมนุษย์โลก บทที่1
2.การอยู่อาศัยของมนุษย์ในเมือง
(เมืองต่างๆ นิยามความเป็นเมือง ลักษณะ ประโยชน์ )บทที่ 2
3.ทฤษฏีชุมชนเมือง (Urban Theory) บทที่ 3
- มุมมองสหพันธ์
- มุมมองนักวิชาการ
4.การบริหารชุมชนเมือง    บทที่ 5
- แนวคิด หลักการ
- Planning, City'Planning, จุดประสงค์
- การจัดการขยะ
- ปัญหาของเมือง
5. การจราจร/ ขนส่งของเมือง    บทที่ 6
- ความหมาย ความสำคัญ
- วิธีการ
- ปัญหา ทางแก้ไข
Cr.Napatara Napataraแนวข้อสอบ Pol3315
คนที่ส่งงานทำข้อสอบเพียง 2 ข้อคนที่ไม่ส่งงาน ทำข้อสอบ  3 ข้อ
ส่วนของ อ.พรนัธชา ออก 2 ข้อ
1. การบริหารในระดับจังหวัด
2. การบริหารในระดับอำเภอ
 
ส่วนของอาจารย์ดำรงศักดิ์ ออก 1 ข้อ
 ให้อธิบายเป็นนิยาม 5 ข้อย่อย เขียนอย่างน้อย 5 บรรทัด(ตอบทั้ง 5 ข้อย่อย)
เช่น
1. ระบบเทศาภิบาล
2. ระบบกินเมือง
3. หลักการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร อธิบาย
4. การบริหารงานในส่วนภูมิภาค คำจำกัดความเป็นอย่างไร
Cr.Orawan Kavphum

POL3316
เพื่อนๆคะ POL3316 เราส่งเมลไปปรึกษาอาจารย์แล้วคะตอบกลับแล้ว น่าจะเน้นในเรื่องของ
-เหตุการณ์แปรรูปนัฐวิสาหกิจ
-พรบ ทุนรัฐวิสาหกิจ
-ความเป็นรัฐวิสาหกิจ
-นโยบายรัฐวิสาหกิจ
-ปัญหารัฐวิสาหกิจ
cr.กระดิ่ง กรุ๊งกริ๊ง
POL3317 การบริหารกระบวนการยุติธรรมภาคนี้
ข้อสอบเป็นอัตนัย 3 ข้อ  แต่คนที่ทำรายงานกลุ่มแล้วให้ทำ 2 ข้อ
โดยคนที่ทำรายงานกลุ่มให้เขียนที่ข้อสอบด้วยว่า ได้ทำรายงานส่งแล้วชื่อเรื่องอะไร+กลุ่มไหน
แนวข้อสอบ
1.นิยามศัพท์
- ตำรวจ,ทนายความ,คุมประพฤติ,ราชทัณฑ์,พักการลงโทษการป้องกันเบื้องต้น,การป้องกันเบื้องปลาย
2.ความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานยุติธรรมและการควบคุมอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพในแนวคิดของนักศึกษา
โดย ให้ยกแนวคิด ทฤษฎีเป็นหลักในการอธิบาย
3.สถาบันเบื้องต้นกับการควบคุวอาชญากรรม อาจจะให้ยกตัวอย่างมาสัก 5 สถาบัน ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมอาชญากรรม
4.ตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชนและตำรวจแบบไหนที่นักศึกษาต้องการ
โดยนำหลักวิชาชีพตำรวจมาเป็นหลักในการตอบ
(ดูในเอกสารประกอบการสอน หน้า 47) ยกตัวอย่างมาสัก 2 อย่างแล้วอธิบาย
Cr.Pinphong Aun Neowlaแนวข้อสอบ pol3328 อัตนัย 3 ข้อ 100 คะแนน
ฟังจากเทปบรรยาย 3 ข้อ
1.คำศัพท์ 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
อ.ปรัชญา 2 คำ
อ.ชลิดา 2 คำ
2. อ.ปรัชญา ออก 1 ข้อ 30 คะแนน
3. อ.ชลิดา ออก 1 ข้อ 30 คะแนน
อาจารย์ท่านพูดเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ข้อสอบท้้งหมด
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 1-7 , 8-11 มีสาระสำคัญอย่างไร
4. การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร
5. การพัฒนามนุษย์คือ พัฒนาคน ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย และอะไรอีก
- เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ คืออะไร
6. ประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไร (เอาเนื้อหาที่เรียนมาตอบ)
ข้อสอบที่เหลือมีอีก ท่านบอก เดาเอาเอง
**อาจารย์ท่านบอก ตอบคำถามของอาจารย์ท่านไหน เขียนเนื้อหาของอาจารย์ท่านนั้นที่บรรยาย
หรือตามหนังสือที่ท่านสอน จะได้คะแนนดีที่สุดคำตอบของข้อสอบ เน้นความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานี้มากที่สุด
Cr.Yotin Nusuntear
 
 
POL 3364 (ข้อสอบมี 4 ข้อ)
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
2. งบประมาณขาดดุล-เกินดุล
3.ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ (ความคิดอิสระ)
4. งบประมาณ ทั้ง3 ข้อ
-การเตรียมงบประมาณ
-การอนุมัต
-การบริหาร
**สำหรับผู้ที่เขียนนเรียน และทำรายงาน เลือกทำแค่ 2 ข้อนะ
แนะนำให้ไปซื้อเอกสารประกอบการเรียนมาอ่าน
หาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร(ข้างร้านที่ขายเอกสารประกอบการเรียน) ใต้ตึกรัฐศาสตร์
พอดีเราเข้าเรียนอะ ถ้าคนที่เข้าเรียน แล้วทำรายงานส่ง อาจานให้เลือกทำแค่ 2 ข้อนะ
Cr.บั่นทอน จิต
แนวข้อสอบ POL3366
1.กทม.
2.รายรับท้องถิ่น
3.กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น
4.ปัญหาท้องถิ่น + แนวทางแก้ไข (เสนอปัญหา บอกแนวทางแก้ไข)
Cr.Foz Cozแนวข้อสอบ POL 3329 เทคนิคการบริหารงานบุคคล
ภาค 1/57ข้อสอบมี 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
โดยบังคับต้องทำทั้ง 2 ส่วน ส่วนแรก เลือกทำ 2 ข้อ ส่วนที่ 2 เลือกทำ 1 ข้อ
1.) ส่วนของอ.อนงค์ทิพย์ ออก 3 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ
- ระบบอุปถัมภ์กับระบบคุณธรรม
- การสรรหาและการคัดเลือก
- การวางแผนชีวิตและอาชีพ- เทคนิคและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จริยธรรม
- สมรรถนะ
2.)ส่วนของอ.ดำรงศักดิ์ ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ อ.ไม่ได้บอก ต้องเดาเอาเอง
Cr.Creamme Jaree
 POL4128 พฤติกรรมการเมือง
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 4 ข้อเลือกทำ 3 ข้อ

(ในส่วนของท่านอ.ดร.วิทยาชินบุตร)
1.บทที่ 1
พฤติกรรมการเมือง คืออะไร และ การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจในระบอบการเมืองอย่างไรบ้าง

(ในส่วนของท่านอ.ศุภัทรา)
2.บทที่ 4
- ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทบทบาทหน้าที่ ของอุดมการณ์ทางการเมือง
บทที่ 5
- ความหมายของผู้นำทางการเมือง
- ประเภทของผู้นำทางการเมือง
- คุณสมบัติของผู้นำทางการเมือง

(ในส่วนของท่านอาจารย์ วีณา)
3.บทที่ 7
ออกสอบแน่นอนหนึ่งข้อในบทนี้(จากที่ท่านอาจารย์บอกในชั่วโมงและจากคำบรรยายย้อนหลัง)
- ปัจจัยทางจิตวิทยาที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
- ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยาที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมือง
บทที่ 8
- ความหมาย องค์ประกอบ การก่อตัวและพัฒนาการของมติมหาชน
- บทบาทของมติมหาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(อาจารย์จะถามถึงความเกี่ยวข้องกับ 3 สถาบันหลัก คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ)
บทที่ 9
- ความหมายของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
- สาเหตุของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย
- ลักษณะของการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองที่มีความรุนแรง

หมายเหตุในบทที่ 8-9 ต้องวัดใจเอาว่าท่านจะออกในเรื่องไหน
และในการตอบเกี่ยวกับความหมายต่างๆในแต่ละบท
ให้ยกตัวอย่างความหมายของนักวิชาแต่ละท่านมาประกอบด้วย
Cr. Pinphong Aun Neowlaแนวข้อสอบ pol 4147 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
อ.ปิดคอร์ส วันนี้ อ.ไม่ได้บอกตรงๆ แต่ที่เราสรุปมาได้
-อธิบายวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทย
-พรรคการเมืองไทยและกลุ่มผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างไร อธิบาย
-แนวทางแก้ไขการคอร์รัปชั่น #‎ตามความเข้าใจเรานะ
# คนที่ทำรายงานทำ 3 ข้อ
วิชานี้มีทฤษฏ+แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วนส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างประกอบได้ด้วยยิ่งดี
Cr.Orawan KavphumPOL4110 ปัญญาชนกับการเมือง

Cr.Chaiwat Chomcheun‎แนวข้อสอบวิชา POL4184
1.สถาบันทางสังคมที่ช่วยในการแก้ไขป้องกันอาชญากรรม
2.อำนาจหน้าที่ตำรวจ (ให้นักศึกษาตอบในแนวของการวิเคาระห์วิจารณ์)
3.ปัญหาของตำรวจและแนวทางการแก้ไข
4.อัยการภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
Cr.Pinphong Aun Neowla
 
 
 
แนวข้อสอบ POL4310 1/57 อัตนัย 3 ข้อ
ตอบให้มีความหมายเกี่ยวกับประเด็นนั้น ตอบให้ครบประเด็น เชื่อมโยงให้เห็น
**1. สาระสำคัญผลการศึกษาของ Mayo และข้อค้นพบนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการศึกษาพฤติกรรมองค์การ
**2. ให้ระบุทฤษฎีที่่เกี่ยวข้องกับการจูงใจมา 1 ทฤษฎี
โดยอธิบายหลักการสำคัญของทฤษฎีจูงใจดังกล่าวผู้บริหารจะใช้ประโยชน์จากทฤษฎีนั้นอย่างไร
3. อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ เช่น การเรียนรู้ การรับรู้ ค่านิยมบุคลิกภาพ
และคำศัพท์ดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับพฤติกรรมการทำงาน
**4. อธิบายองค์ประกอบของทัศนคติ ความหมายและความสำคัญของทัศนคติที่มีต่อการทำงาน
**5. อธิบายหน้าที่และทักษะของผู้บริหาร
**6. อธิบายความหมายของความขัดแย้ง และมุมมองที่ยุคสมัยต่างๆมีต่อความขัดแย้ง
(ไม่ต้องจำไม่ออกสอบ) 7. กระบวนการสื่อสารและประโยชน์ของการสื่อสารในองค์การ
**8. ความหมายของกลุ่มและเหตุผลที่คนเข้ากลุ่ม
***....นั่งแกะมาจากชั่วโมงสุดท้ายจาก m-learning....***
Cr.Nan Kanyarat
 


Pol4312
บทที่1 แนวคิดของการบริหารรัฐกิจ
- แนวคิดดั้งเดิม-แนวคิดพฤติกรรม
-สหวิทยาการ,วิทยาการ
บทที่2 ความรู้เบื้องต้มทางคอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์คืออะไร มีกี่ประเภท
-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน ทำงานอย่างไร
-ระบบติดต่อสื่อสาร
บทที่3 แฟ้มข้อมูล
-มี่กี่หลักการ มี่กี่ประเภท
-รหัสฐานข้อมูล
บทที่4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
-มี่กี่ประเภท คุณสมบัติ ขบวนการ เครือข่าย
บทที่5 เทคนิคเชิงปริมาณ
-มีข้อจำกัด-คืออะไร
Cr. Teerapon Sanyod
 
 
 
POL4314 (อ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์ราม)
เข้าเรียนส่งงาน ทำแค่ 2 ข้อ  , ไม่ได้เข้าเรียนทำ 3 ข้อ
บทที่ 1 บทนำ-ความหมายของการพัฒนา
- แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเปรียบเทียบ
บทที่4 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหาร
- การศึกษาการปฎิรูประบบราชการของประเทศอังกฤษ อเมริกา
บทที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้
บทที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ประเทศอินโดเนียเซีย
- ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CR.Mai ClashPol4318 ประชาสังคมและการพัฒนา (ต้องทำทั้ง 4 ข้อ)
ข้อ 1. การพัฒนาคืออะไร? และการพัฒนาที่ยึดตามแนวตะวันตกเป็นหลัก
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างไร กับประเทศไทย?
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัฒน์คืออะไร? แตกต่างอย่างไรกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นพัฒนา
ข้อ 3. จงวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 11 ฉบับมาให้เข้าใจ (โดยให้วิเคราะห์ทีละฉบับ)
ข้อ 4. ประชาสังคม Civil Society คืออะไร? มีบทบาทอย่างไรในการพัฒนา?
CR.Mai ClashPOL4321
1.จงอธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
และปัจจัยกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงในองค์การมีอะรัยบ้างพร้อมกับยกตัวอย่าง
2.วัฒนธรรมองค์การคืออะไร ระดับของวัฒนธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
จงอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบในแต่ละระดับ
3.เทคนิคการบริหารสมัยใหม่หรือการบริหารจัดการสมัยใหม่
อาทิ เช่น หลัก ทฤษฎี 7s's หลักการ5G หลักการ 4VIP และหลักธรรมมาภิบาล อธิบายมา1แนวคิด
4.เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ Q.C.C 5S Kaizen T.Q.m ระบบ ISO Six-Thee Rhi Sirichai Sigma
เลือกมา1แนวคิด ประมาณนี้แหละคะคล้ายๆกับข้อสอบเก่า
Cr.Mine NokNok Kwanjira Trailum
 


pol4322 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจน่ะครับ 
Pol4323เทอม1/57 ข้อสอบออกบทคี่ทุกบท
ให้ดูแบบฝึกหัดหลังบท ข้อ 1,2,3 ของแต่ละบทนะคะ
อาจารย์ฝากมาบอกสำหรับเพื่อนๆที่เรียนค่ะ
Cr.Kanjana Kritkamon
 
 
 
แนวข้อสอบ POL 4330 สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ภาค 1/57
** คณะจัดสอบเอง วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 17.30 น. ห้อง SBB 302
สอบโดย Open books ควรนำเอกสารอ.ทั้ง 2 ท่านมาด้วย **
ข้อสอบมี 4 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ โดยต้องทำส่วนละ 1 ข้อ
 
ส่วนที่ 1 รศ.ดร.วรัชยา ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ
บทที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
- ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
-นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่และ บทที่ 4 การประเมินผลการปฎิบัติงาน
-ปรัชญาการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- ขั้นตอนของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- หลักบางประการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
ส่วนที่ 2 ผศ.วีณา ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ
บทที่ 4 การบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 5 สวัสดิการและผลประโยชน์
บทที่ 8 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน >> ออกเป็นกรณีศึกษา
บทที่ 9 แรงงานสัมพันธ์
Cr.Indica PlaZaแนวข้อสอบ pol4351
การบริหารรัฐกิจ กับ การบริหารรัฐกิจ
ฝึกหัดหน้า 65 ทั้ง 3 ข้อ
การวิเคราะห์การเมืองไทยในปัจจุบัน
หน้า 131 อีก 2 ข้อ
หน้า 193 ข้อ 3
เครดิต Kanyanut Jaikla Hippii

 
Law3016
แนวข้อสอบ ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ ภาค 1/57
อาจารย์คะนึงนิด ผู้สอนวิชา ENG2002 ตอบอีเมลกลับมาแล้วนะครับ
"เทอมนี้ออก 6 เรื่องนี้ค่ะ
1. Environmentalism Matters
2. Ethics
3. Summer Hill
4. Deforestation
5. Psychology : Theories of Emotions
6. Native Americans
Sent from Kanungnid"
Cr.Ake London กลุ่ม มนุษยศาสตร์ รามคำแหง

41
แนวข้อสอบ / อ่านก่อนโพสต์
« เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:48:06 pm »
แนวข้อสอบเก่า สามารถดูลิ้งได้จากกระทู้ปักหมุด แนวข้อสอบเก่าแยกตามรหัสวิชา
หรือค้นหาจาก ช่องด้านบน โดยใส่ รหัสวิชาลงไป เช่น POL3310  ใส่แค่ตัวเลขก็พอ 3310 แล้วกดปุ่มค้นหา
ถ้าไม่พบให้กดปุุ่ม ทบทวนการค้นหาได้อีกครั้ง

#ใครมีแนวข้อสอบเก่า ข้อสอบใหม่ หรือคำแนะนำในการเรียนของแต่ละวิชาสามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้เลยนะครับ
จากนั้นทางทีมงานจะรวบรวมแล้วใส่ในข้อมูลของแต่ละรายวิชาไว้ให้

**ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแบ่งปัน
  :28:


42
แนะนำการใช้งาน / วิธีการใส่รูปภาพ
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 04:19:42 pm »
วิธีการใส่รูปภาพมี 2 วิธี
 1. ลงรูปใน Facebook แล้ว copy url รูปภาพนั้นมา
 2. ฝากไฟล์รูปไว้ที่เว็บรับฝากไฟล์ แล้ว copy ลิ้งที่ได้มา

วิธีแรก


รูปภาพที่ได้

43
แนะนำการใช้งาน / วิธีการใส่วิดิโอ
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 04:03:31 pm »


ตัวอย่างวิดิโอที่ได้
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ByCpo0sc49k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ByCpo0sc49k</a>

44
1.ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จันทร์ -วัน ศุกร์ เวลา 9.00-16.00น. (ไม่พักเที่ยง)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.00น. (ไม่พักเที่ยง)
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ,และภาคเรียนที่ 2 เปิดจำหน่ายตั้งแต่ 8.00-17.00น. จำนวน 10วันทำการ (ไม่พักเที่ยง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายขายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโทร 02-3108755

2.ศูนย์เอกสารของคณะรัฐศาสตร์
เปิด 09.00 - 18.00 น. จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์จะเปิดเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น

3.ร้านถ่ายเอกสารเฮียย้ง ที่อยู่ติดกับศูนย์เอกสารคณะรัฐศาสตร์

4.ร้านขายชีทสรุป + แนวข้อสอบเก่า หน้ามหาวิทยาลัย

5.ร้านหนังสือมือสองหน้าราม
    - ซอย 51 ร้านอยู่ฝั่งขวามือ
    - ซอย 49/2 ร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือ
    - ซอย 47 ร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือ
**ถ้าหาซื้อหนังสือไม่ได้ ที่คณะรัฐศาสตร์สามารถยืมหนังสือเรียนได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะรัฐศาสตร์

45
แนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเก่า แยกตามรหัสวิชา
« เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 03:27:38 pm »
ข้อสอบเก่าเทอม 1/57 และ เทอมซ่อม
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Hl0pm6k0I2RzE3NEVWNUtPaVU&usp=sharing&tid=0B4Hl0pm6k0I2bktDRDRucFJ0ZjA

ข้อสอบเก่าเทอม 2/57
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXfk40Mm1qb195MGVLd2hfem5ucTVTcE1Oa21pVE5pYk9aX0ZMa09JTmUzX1E&usp=sharing

ข้อสอบเก่าเทอม S/57
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXfkFjNmJQRXg1ejY4ODJENnlnODlxQ2F3U0dIcFN5Z2xXY0tRenBGcmk4OE0&usp=sharing

ข้อสอบเก่าเทอมซ่อม 2/57 และ S/57
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXUmhaeWJqTGc3UEE&usp=sharing

ข้อสอบเก่าเทอมซ่อม 1/58
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXR3E2MjVjOWtLSUk&usp=sharing

ข้อสอบเก่าเทอม 2/58
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Hl0pm6k0I2cC0zRG9hT3gwMWs&usp=drive_web&tid=0B4Hl0pm6k0I2Wl9ieEtsVExzcEk

เฉลยข้อสอบเก่า ม.ราม
https://drive.google.com/folderview?id=0B3rDOmakU76NakNmVTRYRHpUdGc&usp=sharing

แนวข้อสอบ e-testing
http://www.testing.in.th/


รหัส 2
POL2102 (PS202) หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
POL2103 (PS205) การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
POL2104 (Ps215) พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
POL2146 (PS203) การปกครองส่วนภูมิภาค
POL2147 (PS210) การเมืองไทยยุคปัจจุบัน
POL2201 (PS230) การเมืองระหว่างประเทศ
POL2202 (PS318) เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
POL2203 (PS339) นโยบายต่างประเทศไทย
POL2204 (PS320) องค์การระหว่างประเทศ
POL2211 (PS394) ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL2210 (PS293) ทฤษฏีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง
POL2310 (PA211) ทฤษฏีองค์การ

รหัส 3
POL3100 (PS315) กระบวนการนิติบัญญัติ      
POL3101 (PS316) วิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ      
POL3102 (PS333) ทฤษฏีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน      
POL3110 (PS390) ทฤษฏีทางการเมืองและจริยธรรม      
POL3111 (PS392) ทฤษฏีประชาธิปไตย
POL3112 (PS396) ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา   
POL3128 (PS219) แนวทางวิเคราะห์ทฤษฏีการเมือง         
POL3130 (PS387) ชนชั้นนำทางการเมือง   
POL3164 (PS436) การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
POL3165 (PS331) การเมืองในยุโรปตะวันตก      
POL3166 (PS336) การเมืองยุโรปตะวันออก      
POL3171 (PS335) การเมืองการปกครองในประเทศคอมมิวนิสต์   
POL3172 (PS 334) การเมืองในจีน      
POL3173 (PS485) การเมืองญี่ปุ่น   
POL3174 (PS476) การเมืองในลาว      
POL3175 การเมืองในเวียดนาม
POL3179 (PS322) การเมืองในสหรัฐอเมริกา      
POL3210 (PS 231)      
POL3211 (PS337) กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
POL3212 (PS338) บทบาทของชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก            
POL3213 (Ps439) นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
POL3228 (PS321) องค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาค      
POL3246 (PS317) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ         
POL3310 (PA311)การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
POL3311 (PA312) การเมืองและระบบราชการ
POL3312 (PA313) การพัฒนาระบบราชการ
POL3313 (PA323) การบริหารการพัฒนา      
POL3314 (PA330) การบริหารชุมชนเมือง         
POL3315 (PA331) การบริหารงานในส่วนภูมิภาค         
POL3316 (PA333) การบริหารรัฐวิสาหกิจ      
POL3317 (PA 430) การบริหารกระบวนการยุติธรรม      
POL3328 (PA340) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
POL3329 (PA350) การบริหารงานบุคคล      
POL3330 (PA452) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ      
POL3364 (PA332) กระบวนการงบประมาณในภาครัฐ
POL3366 (PA460) การบริหารงานคลังส่วนท้องถิ่น
POL3382 (PA332) การบริหารงานส่วนท้องถิ่น


รหัส 4      
POL4110 (Ps417) ปัญญาชนกับการเมือง   
POL4111 (Ps472)      
POL4113 (Ps474)      
POL4128 (Ps403) พฤติกรรมการเมือง      
POL4129 (Ps421) การวิเคราะห์ระบบการเมือง   
POL4130 (Ps425) ทฤษฏีพัฒนาการเมือง      
POL4146 (Ps399) ความคิดทางเมืองไทย      
POL4147 (Ps497) เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย   
POL4182 (Ps393) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย   
POL4183 (Ps415) มติมหาชนกับประชาธิปไตย      
POL4184 (Ps419) กระบวนการยุติธรรมการตำรวจ
POL4228 (Ps340) การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง   
POL4229 (Ps343) การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา
POL4231 (Ps373) การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปเหนือ   
POL4233 การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก   
POL4234 (Ps431) การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก      
POL4237 (Ps437) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียอาคเนย์   
POL4238 (Ps446) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก   
POL4239 (Ps456) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้      
POL4264 (Ps325) การแข่งขันอาวุธ การควบคุมอาวุธ และการลดอาวุธ
POL4283 (Ps440) การติดต่อสื่อสาร      
POL4285 (Ps494) เหตุการปัจจุบันระหว่างประเทศ   
POL4310 (Pa310) พฤติกรรมองค์การ
POL4311 (Pa320) การสื่อความเข้าใจเพื่อการบริหาร      
POL4312 (Pa321) เทคโนโลยีการบริหาร      
POL4313 (Pa322)         
POL4314 (Pa324) การพัฒนาเปรียบเทียบ      
POL4315 (Pa325) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา      
POL4316 (Pa326)การบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย   
POL4317 (Pa410)การวิเคราะห์องค์การ      
POL4318 (Pa411) ประชาสังคมและการพัฒนา      
POL4321 (Pa421) การบริหารร่วมสมัย   
POL4322 (Pa422) ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ      
POL4323 (Pa423)      
POL4328 (Pa341) การวัดผลและการประเมินผลบุคคล
POL4329 (Ps440) แรงงานศึกษา
POL4331 (Pa459)
POL4347 (Pa371) การนำนโยบายไปปฏิบัติ      
POL4332 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์      
POL4346 (Pa370)      
POL4347 (Pa371) การนำนโยบายไปปฏิบัติ      
POL4349 (Pa381) การบริหารโครงการภาครัฐ      
POL4350 (Pa482) การประเมินผลโครงการของรัฐ
POL4351 (Pa470) การเมืองและการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาข้อสอบเก่าเทอม 1/57 และ เทอมซ่อม
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Hl0pm6k0I2RzE3NEVWNUtPaVU&usp=sharing&tid=0B4Hl0pm6k0I2bktDRDRucFJ0ZjA

ข้อสอบเก่าเทอม 2/57
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXfk40Mm1qb195MGVLd2hfem5ucTVTcE1Oa21pVE5pYk9aX0ZMa09JTmUzX1E&usp=sharing

ข้อสอบเก่าเทอม S/57
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.957080737647963&type=1

ข้อสอบเก่าเทอมซ่อม 2/57 และ S/57
https://drive.google.com/folderview?id=0Bxr_bD9rkofXUmhaeWJqTGc3UEE&usp=sharing

เฉลยข้อสอบเก่า ม.ราม
https://drive.google.com/folderview?id=0B3rDOmakU76NakNmVTRYRHpUdGc&usp=sharing

แนวข้อสอบ e-testing
http://www.testing.in.th/

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 11