ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบเทอม 1/57 ใครมีแนวข้อสอบโพสต์ได้ที่กระทู้ได้เลยนะครับ  (อ่าน 15988 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ admin

  • อย่ามัวแต่ฝัน ต้องลงมือทำด้วย จะได้ไปถึงฝันนั้นที่ตั้งใจ
  • Administrator
  • พี่ปี 4
  • *****
  • กระทู้: 260
  • เพิ่มพลัง: +0/-0
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
  • facebook: Yotin Nusuntear
แนวข้อสอบเทอม1/57

‪#‎แนวข้อสอบpol2146‬ สอบ31ตุลา เด้อๆ
1.การปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการจัดระเบียบการปกครองประเทศในรูปแบบใด ให้น.ศ อธิบายหลักการปกครองประเทศในรูปแบบดังกล่าว องค์ประกอบ จุดแข็ง จุดอ่อน ของหลักการปกครองรูปแบบดังกล่าวโดยละเอียด(หน้า 51-55)
2.จงอธิบายสาระสำคัญของฐานะพิเศษของฝ่ายปกครองที่มีลักษณะพิเศษหรือมีอำนาจสิทธิพิเศษแตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆในการจัดทำบริการสาธารณะพร้อมทั้งให้ น.ศ ยกตัวอย่างประกอบ(หน้า 22-33)
3.พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ2534 มาตรา61ได้กำหนดเรื่องการจัดตั้งยกและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอไว้ว่าอย่างไร ในอำเภอหนึ่งๆมีใครเป็นผู้บริหารราชการสูงสุดมีหน้าที่บริหารราชการในเรื่องใดบ้าง(หน้า80-81)
4.ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการได้กำหนดหลักการไว้ว่าอย่างไร และมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการตามหลักการในเรื่องใดบ้างให้น.ศ อธิบายโดยละเอียด(หน้า 78-79)
5.ในการปกครองท้องถิ่นที่ในระดับตำบล หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือผู้มีความสำคัญในการปกครอง จงอธิบายอำนาจหน้าที่
ข้อ 3,4,5 ออก100% หนังสือ ในเอกสารประกอบการสอนซื้อได้ที่หน้าคณะรัฐศาสตร์ 55บาท
Cr.เจ้าหญิง หนองคาย


POL2102
ข้อ1การจัดทำ รธนฉบับใหม่ภายใต้ รธนชั่วคราว2557 มีอะไรบ้าง
ข้อ2การปกครองประชาธิปไตมแบบรัฐสภา
ข้อ3คำศัพท์ทางรัฐศาสตร์
Chatree T. SukcharoenPOL2103 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
1.รูปแบบและโครงสร้างของการได้มาซึ่งการได้มาของการเมืองท้องถิ่นตามประกาศคสช.( การแต่งตั้งแทนการเลือกตั้ง)
ประกาศคสช http://www.3armyarea-rta.com/pdf_a/kct85.pdf
2.ปัญหาการเมืองท้องถิ่น
  1).กลุ่มผลประโยชน์
  2).ผู้นำท้องถิ่น
  3).พรรคการเมือง
-หลักธรรมาธิบาลที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
## แนวข้อสอบจ้า##
Cr.Soraya Ainkaew
แนวข้อสอบที่อาจารย์บอกมา ให้เลือกทำ 1 ข้อ
1.แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดระเบียบการปกครองประเทศ
2.โดยทั่วไปหลักการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลักคือ
- การรวมอำนาจปกครอง
- การแบ่งอำนาจปกครอง
- การกระจายอำนาจการปกครอง
Cr.เบียร์ บุคคลไร้สาระ pol2128 อาจารย์ปิดคลาสวันนี้ อาจารย์ท่านให้แนวไว้กว้างๆตามนี้นะครับ
ที่"อาจจะ"ออกสอบ
-ระบบพรรคการเมือง
-การมีส่วนร่วมทางการเมือง
-กกต.
-หลักการประชาธิปไตย-ระบบการเลือกตั้ง
-หลักการเลือกตั้งตามแนวคิดของ David Butler
และอาจารย์ได้ทิ้งคำถามที่"อาจจะ"เป็นข้อสอบไว้นะครับ 1 ข้อ
"พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่"
ตามที่ผมเข้าใจนะครับจากที่เข้าฟังวันนี้
ชื่อเจ หลายคนเรียกเหลิม


pol2147 อ.ให้ไปดู
1. 14 ตุลา (สาเหตุ ผลกระทบ)
2. เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 (สาเหตุ - หลังจากเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นบ้าง)
3. สมัยจอมพลสฤษดิ์ "ระบบพ่อขุนอุปภัมภ์"
4.ยิ่งลักษณ์ - ทักษิณ คสช.วิชาPOL2310 ทฤษฎีองค์การ อ. ปิดคอร์ดไปแล้วที่ฝนฟังบรรยายมาอ. บอกแนวไว้ดังนี้นะค่ะ
อ.ศิริพร เน้น
*ความสัมพันธ์ของระบบย่อยขององค์การและการจัดการ (หนังสือหน้า12-15)
1. อธิบายระบบย่อย คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2. อธิบายกระบวนการจัดการ คืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง
3. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยขององค์การและการจัดการ
การนำไปใช้ ก็จะเน้นทฤษฏี
1. Bureaucracy ทฤษฎีองค์การของ Max waber
2. Posdcorb ทฤษฎีแนวคิดกระบวนการบริหารของ Gulick&Urwick
3. Decision-Making Theory ทฤษฎีการตัดสินใจของ Simon
อ.รวิภา
เอกสารประกอบการสอน POl 2310 เน้น
บทที่ 2 ทฤษฎีองค์การเกี่ยวกับ โครงสร้าง
บทที่ 4 ทฤษฎีองค์การเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม
Cr.Fonnoi FonnoiPOL3100แนวข้อสอบ pol 3101 มาแล้วจ้า
1. การวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ คืออะไร ศึกษาอะไร
มีวิธีการศึกษาอย่างไร ประโยชน์อย่างไร มีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไร
(ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเช่น ประเด็นระดับโลก)
2.โครงสร้าง หน้าที่ ประเภทของโครงสร้างต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างไร ลักษณะเป็นอย่างไร
ยกทฤษฏีระบบของ Almond หรือ Easton มาอธิบายอย่างละเอียด
3.ดูเรื่องการพัฒนา (ตั้งแต่เราเกิดจนตาย มีการพัฒนาอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)
ยกตัวอย่าง เอา สนช. สปช. คสช. มาอธิบาย ชี้ประเด็นให้ชัด ๆ อ้างเหตุผล
4.วัฒนธรรมทางการเมือง (เน้นคนให้มีคุณภาพ ให้ฉลาดทั้ง iq eq ส่งเสริมขัดเกลา
เช่น จีน สนับสนุนส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ คนฮ่องกง รักความเป็นจีน เพราะเพิ่งได้เอกราช )
5.ทฤษฎีชนชั้น คนไทยมีชนชั้นหรือไม่ อย่างไร แล้วอ้างทฤษฎีระบบมาวิเคราะห์
คำตอบเช่น ทฤษฎี เทวสิทธิ์ ทฤษฏีเสรีนิืยม ทฤษฎีอำนาจนิยม ทฤษฎีพหุนิยม ทฤษฎีมาค์คซิส
(ให้วิเคราะห์อธิบาย ประเทศไทยเป็นแบบไหน ความต่างของชนชั้นต่างกันอย่างไร)
อาจารย์บอกให้เขียนให้เยอะที่สุด พยายามอ้างทฤษฎี ยกทฤษฎีมาอธิบายแล้วยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
บางข้อจะถามในแนวความคิดเราไม่มีถูกผิดค่ะ ข้อสอบ มี 4 ข้อ อาจารย์อาจจะนำบางข้อไปรวมกันนะคะ
*****ในชีทแดงมีคำตอบเยอะมาก อ่านแล้วลองเขียนดูนะคะ
Cr.ผื้งน้อย น่ารักPOL3102
วิธีการศึกษา (อ.ศิริพร)
-แนวการศึกษาแบบนีโอมาร์กซิสต์
-แนวการศึกษาแบบการตัดสินใจเลือกของส่วนรวม
-แนวการศึกษาเชิงสถาบัน
#ในชีทแดงมีเฉลย

ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (อ.เพิ่มศักดิ์)
-ความหมาย
-ใช้อธิบายอะไร
-ยกตัวอย่างของนักวิชาการมา1คนใครก็ได้ เช่น Lenin Hobson Shumpeter
-ทฤษฏีการพึ่งพา ยกตัวอย่างนักวิชาการมา1คน ว่าศึกษาอะไร
#ในชีทแดงมีเฉลยทั้ง2ทฤษฎี

ทฤษฎีระบบโลก (อ.นิพนธ์)
-อธิบายแนวคิดของ Wallerstien
#อันนี้ในชีทไม่มีต้องสรุปเอง
‪#‎สรุป‬ : ข้อสอบมี3ข้อนะครับ ของ อ.เพิ่มศักดิ์ แกบอกอาจจะออกอันใดอันนึงหรือทั้ง2
แต่ก็ควรอ่านมาให้หมด


Pol 3111
มี 5 ข้อ ให้เลือกทำ4 ข้อ
1 พัฒนาการประชาธิปไตย ความเป็นมา ทางตรง ทางอ้อม แบบมีส่วน ร่วม แบบปรึกษาหารือ ข้อดีข้อเสีย
2 ความแตกต่างระหว่าง การปกครองด้วยกฎหมาย (นิติธรรม) และ การปกครองโดยกฎหมาย(นิติรัฐ)
3 ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นอย่างไร มีหน้าที่อย่างไร แตกต่างจากประชาธิปไตยทางตรงอย่างไร
4 รัฐบาลมีอำนาจจำกัด อย่างไร5 พรรคการเมืองทีความสำคัญและหน้าที่อย่างไร และยกตัวอย่างนักทฤษฎี นั้นๆ
Cr.Modster Las
 
 
 
POL3112 ข้อสอบ 4 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 7 เป็นหลัก
*เทปบรรยายเทอมนี้
POL3130
 ประกาศครับประกาศ สำคัญมากครับสำหรับผู้ที่ลงวิชา pol3130 หรือ ps387 เดิม
!!!!เนื่องด้วยผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์เจ้าของวิชา ไม่สามารถมาบรรยายได้
ท่านได้ฝากอาจารย์อีกท่านมาขออภัยกับนักศึกษาด้วยรวมทั้งได้สั่งงานทั้งหมด 4 งานนะครับ
1. ให้เขียนชื่อผู้นำ(ชาติใดก็ได้) มา 5 ชื่อ แล้วเลือกมา 1 คนที่เราชอบมากที่สุด วิเคราะห์ผู้นำคนนั้นตามความคิดของเราเอง
เขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับ
2.ให้เขียนรายนามนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งหมด 29 คน จะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้ครับ
3.ให้ตัดข่าวที่เกี่ยวกับผู้นำของชาติใดก็ได้มา 1 ข่าว วิเคราะห์ข่าวและผู้นำคนนั้น เขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับ****
4.ให้ทำรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
แล้ววิเคราะห์ว่าบุคคลในคณะราษฎรท่านใดมีความเป็นผู้นำมากที่สุด ตามความคิดของตัวเองนะครับอาจารย์เน้นย้ำให้วิเคราะห์ตามความเข้าใจ และการพิมพ์รายงานควรทำตามรูปแบบรายงาน ใช้ตัวอักษรเดียวกัน ขนาดฟอนท์เดียวกัน ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 นะครับ
 
งานทั้งหมดนี้ให้ส่งก่อนที่เกรดจะออก(ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันสอบ) หรือถ้าทำเสร็จแล้วสามารถส่งได้เลย ที่คณะรัฐศาสตร์ชั้น 3 โดยเขียนหน้างานทั้งสี่ชิ้นว่า ส่งงานวิชา pol3130 ของอาจารย์วุฒิศักดิ์นะครับ และอาจารย์เน้นย้ำว่า ควรจะเข้าสอบ อย่างน้อยเข้าไปเซ็นชื่อเข้าสอบก็ยังดีครับ หรือจะทำข้อสอบด้วยก็ได้ครับ เพราะต่อให้ส่งงานครบ แต่ไม่เซ็นชื่อเข้าสอบ ก็ไม่มีเกรดนะครับหากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่คณะรัฐศาสตร์ชั้น 3 นะครับอาจารย์ฝากมาบอกด้วยอีกว่า กระบวนวิชานี้"อาจจะ"ปิดกระบวนวิชาตั้งแต่ภาค 2/57 เป็นต้นไป
เนื่องจากไม่มีผู้บรรยายครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรอการยืนยันจากอาจารย์อีกทีนะครับ
CR.ชื่อเจ หลายคนเรียกเหลิม
Pol3174 การเมืองในลาว

POL3310 ข้อสอบ 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ (หนังสือที่ศูนย์หนังสือม.ราม)
ออกบทที่ 1 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 2 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 3 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 4 ให้ไปดูแบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ
บทที่ 5 แบบฝึกหัดท้ายบท ออก 1 ข้อ ให้ดู ข้อ 3
ฟังบรรยายย้อนหลังจะได้แนวที่อาจารย์เน้นให้ในแต่ละบทPol3312

Cr.Picchy Picchapa
แนว pol3313 การบริการการพัฒนา
อ.ศิริพร
ฝนฟังอ.บรรยาย อ.เน้น ความหมายทฤษฎี บทที่ 4 และ องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา หน้า 51
 
อ.พลศักดิ์
1. การบริการด้วยเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ 7 ข้อ อาจสุ่มมา 3
ข้อ2. การะเมืองกับระบบราชการ เน้น มินิพาราไดม์ การปฎิรูประบบราชการ
3. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็นความรู้ทางการบริหาร
ข้อ 1-2 เอกสารหมายเลข3313-1
อ. พลศักดิ์
ข้อ 3 เอกสารหมายเลข 7 pol3313
อ. พลศักดิ์การตอบต้องเริ่มจากแนวความคิด ยกตัวอย่างและอธิบายความคิดในความสัมพันธ์ ให้ทำ 4 ข้อก็ทำ 4 ข้อ
Cr.Fonnoi Fonnoi
 
 
 
POL3314
1.สถานภาพการอยู่อาศัยของมนุษย์โลก บทที่1
2.การอยู่อาศัยของมนุษย์ในเมือง
(เมืองต่างๆ นิยามความเป็นเมือง ลักษณะ ประโยชน์ )บทที่ 2
3.ทฤษฏีชุมชนเมือง (Urban Theory) บทที่ 3
- มุมมองสหพันธ์
- มุมมองนักวิชาการ
4.การบริหารชุมชนเมือง    บทที่ 5
- แนวคิด หลักการ
- Planning, City'Planning, จุดประสงค์
- การจัดการขยะ
- ปัญหาของเมือง
5. การจราจร/ ขนส่งของเมือง    บทที่ 6
- ความหมาย ความสำคัญ
- วิธีการ
- ปัญหา ทางแก้ไข
Cr.Napatara Napataraแนวข้อสอบ Pol3315
คนที่ส่งงานทำข้อสอบเพียง 2 ข้อคนที่ไม่ส่งงาน ทำข้อสอบ  3 ข้อ
ส่วนของ อ.พรนัธชา ออก 2 ข้อ
1. การบริหารในระดับจังหวัด
2. การบริหารในระดับอำเภอ
 
ส่วนของอาจารย์ดำรงศักดิ์ ออก 1 ข้อ
 ให้อธิบายเป็นนิยาม 5 ข้อย่อย เขียนอย่างน้อย 5 บรรทัด(ตอบทั้ง 5 ข้อย่อย)
เช่น
1. ระบบเทศาภิบาล
2. ระบบกินเมือง
3. หลักการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร อธิบาย
4. การบริหารงานในส่วนภูมิภาค คำจำกัดความเป็นอย่างไร
Cr.Orawan Kavphum

POL3316
เพื่อนๆคะ POL3316 เราส่งเมลไปปรึกษาอาจารย์แล้วคะตอบกลับแล้ว น่าจะเน้นในเรื่องของ
-เหตุการณ์แปรรูปนัฐวิสาหกิจ
-พรบ ทุนรัฐวิสาหกิจ
-ความเป็นรัฐวิสาหกิจ
-นโยบายรัฐวิสาหกิจ
-ปัญหารัฐวิสาหกิจ
cr.กระดิ่ง กรุ๊งกริ๊ง
POL3317 การบริหารกระบวนการยุติธรรมภาคนี้
ข้อสอบเป็นอัตนัย 3 ข้อ  แต่คนที่ทำรายงานกลุ่มแล้วให้ทำ 2 ข้อ
โดยคนที่ทำรายงานกลุ่มให้เขียนที่ข้อสอบด้วยว่า ได้ทำรายงานส่งแล้วชื่อเรื่องอะไร+กลุ่มไหน
แนวข้อสอบ
1.นิยามศัพท์
- ตำรวจ,ทนายความ,คุมประพฤติ,ราชทัณฑ์,พักการลงโทษการป้องกันเบื้องต้น,การป้องกันเบื้องปลาย
2.ความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานยุติธรรมและการควบคุมอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพในแนวคิดของนักศึกษา
โดย ให้ยกแนวคิด ทฤษฎีเป็นหลักในการอธิบาย
3.สถาบันเบื้องต้นกับการควบคุวอาชญากรรม อาจจะให้ยกตัวอย่างมาสัก 5 สถาบัน ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมอาชญากรรม
4.ตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชนและตำรวจแบบไหนที่นักศึกษาต้องการ
โดยนำหลักวิชาชีพตำรวจมาเป็นหลักในการตอบ
(ดูในเอกสารประกอบการสอน หน้า 47) ยกตัวอย่างมาสัก 2 อย่างแล้วอธิบาย
Cr.Pinphong Aun Neowlaแนวข้อสอบ pol3328 อัตนัย 3 ข้อ 100 คะแนน
ฟังจากเทปบรรยาย 3 ข้อ
1.คำศัพท์ 4 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
อ.ปรัชญา 2 คำ
อ.ชลิดา 2 คำ
2. อ.ปรัชญา ออก 1 ข้อ 30 คะแนน
3. อ.ชลิดา ออก 1 ข้อ 30 คะแนน
อาจารย์ท่านพูดเรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ข้อสอบท้้งหมด
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 1-7 , 8-11 มีสาระสำคัญอย่างไร
4. การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร
5. การพัฒนามนุษย์คือ พัฒนาคน ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย และอะไรอีก
- เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ คืออะไร
6. ประเทศชาติจะพัฒนาได้อย่างไร (เอาเนื้อหาที่เรียนมาตอบ)
ข้อสอบที่เหลือมีอีก ท่านบอก เดาเอาเอง
**อาจารย์ท่านบอก ตอบคำถามของอาจารย์ท่านไหน เขียนเนื้อหาของอาจารย์ท่านนั้นที่บรรยาย
หรือตามหนังสือที่ท่านสอน จะได้คะแนนดีที่สุดคำตอบของข้อสอบ เน้นความเข้าใจในเนื้อหาของวิชานี้มากที่สุด
Cr.Yotin Nusuntear
 
 
POL 3364 (ข้อสอบมี 4 ข้อ)
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ
2. งบประมาณขาดดุล-เกินดุล
3.ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ (ความคิดอิสระ)
4. งบประมาณ ทั้ง3 ข้อ
-การเตรียมงบประมาณ
-การอนุมัต
-การบริหาร
**สำหรับผู้ที่เขียนนเรียน และทำรายงาน เลือกทำแค่ 2 ข้อนะ
แนะนำให้ไปซื้อเอกสารประกอบการเรียนมาอ่าน
หาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร(ข้างร้านที่ขายเอกสารประกอบการเรียน) ใต้ตึกรัฐศาสตร์
พอดีเราเข้าเรียนอะ ถ้าคนที่เข้าเรียน แล้วทำรายงานส่ง อาจานให้เลือกทำแค่ 2 ข้อนะ
Cr.บั่นทอน จิต
แนวข้อสอบ POL3366
1.กทม.
2.รายรับท้องถิ่น
3.กระบวนการงบประมาณท้องถิ่น
4.ปัญหาท้องถิ่น + แนวทางแก้ไข (เสนอปัญหา บอกแนวทางแก้ไข)
Cr.Foz Cozแนวข้อสอบ POL 3329 เทคนิคการบริหารงานบุคคล
ภาค 1/57ข้อสอบมี 5 ข้อ เลือกทำ 3 ข้อ
โดยบังคับต้องทำทั้ง 2 ส่วน ส่วนแรก เลือกทำ 2 ข้อ ส่วนที่ 2 เลือกทำ 1 ข้อ
1.) ส่วนของอ.อนงค์ทิพย์ ออก 3 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ
- ระบบอุปถัมภ์กับระบบคุณธรรม
- การสรรหาและการคัดเลือก
- การวางแผนชีวิตและอาชีพ- เทคนิคและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จริยธรรม
- สมรรถนะ
2.)ส่วนของอ.ดำรงศักดิ์ ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ อ.ไม่ได้บอก ต้องเดาเอาเอง
Cr.Creamme Jaree
 POL4128 พฤติกรรมการเมือง
ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 4 ข้อเลือกทำ 3 ข้อ

(ในส่วนของท่านอ.ดร.วิทยาชินบุตร)
1.บทที่ 1
พฤติกรรมการเมือง คืออะไร และ การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจในระบอบการเมืองอย่างไรบ้าง

(ในส่วนของท่านอ.ศุภัทรา)
2.บทที่ 4
- ความหมาย คุณลักษณะ องค์ประกอบ ประเภทบทบาทหน้าที่ ของอุดมการณ์ทางการเมือง
บทที่ 5
- ความหมายของผู้นำทางการเมือง
- ประเภทของผู้นำทางการเมือง
- คุณสมบัติของผู้นำทางการเมือง

(ในส่วนของท่านอาจารย์ วีณา)
3.บทที่ 7
ออกสอบแน่นอนหนึ่งข้อในบทนี้(จากที่ท่านอาจารย์บอกในชั่วโมงและจากคำบรรยายย้อนหลัง)
- ปัจจัยทางจิตวิทยาที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
- ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยาที่กำหนดพฤติกรรมทางการเมือง
บทที่ 8
- ความหมาย องค์ประกอบ การก่อตัวและพัฒนาการของมติมหาชน
- บทบาทของมติมหาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(อาจารย์จะถามถึงความเกี่ยวข้องกับ 3 สถาบันหลัก คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ)
บทที่ 9
- ความหมายของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง
- สาเหตุของการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย
- ลักษณะของการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองที่มีความรุนแรง

หมายเหตุในบทที่ 8-9 ต้องวัดใจเอาว่าท่านจะออกในเรื่องไหน
และในการตอบเกี่ยวกับความหมายต่างๆในแต่ละบท
ให้ยกตัวอย่างความหมายของนักวิชาแต่ละท่านมาประกอบด้วย
Cr. Pinphong Aun Neowlaแนวข้อสอบ pol 4147 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
อ.ปิดคอร์ส วันนี้ อ.ไม่ได้บอกตรงๆ แต่ที่เราสรุปมาได้
-อธิบายวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทย
-พรรคการเมืองไทยและกลุ่มผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างไร อธิบาย
-แนวทางแก้ไขการคอร์รัปชั่น #‎ตามความเข้าใจเรานะ
# คนที่ทำรายงานทำ 3 ข้อ
วิชานี้มีทฤษฏ+แสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วนส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างประกอบได้ด้วยยิ่งดี
Cr.Orawan KavphumPOL4110 ปัญญาชนกับการเมือง

Cr.Chaiwat Chomcheun‎แนวข้อสอบวิชา POL4184
1.สถาบันทางสังคมที่ช่วยในการแก้ไขป้องกันอาชญากรรม
2.อำนาจหน้าที่ตำรวจ (ให้นักศึกษาตอบในแนวของการวิเคาระห์วิจารณ์)
3.ปัญหาของตำรวจและแนวทางการแก้ไข
4.อัยการภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
Cr.Pinphong Aun Neowla
 
 
 
แนวข้อสอบ POL4310 1/57 อัตนัย 3 ข้อ
ตอบให้มีความหมายเกี่ยวกับประเด็นนั้น ตอบให้ครบประเด็น เชื่อมโยงให้เห็น
**1. สาระสำคัญผลการศึกษาของ Mayo และข้อค้นพบนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการศึกษาพฤติกรรมองค์การ
**2. ให้ระบุทฤษฎีที่่เกี่ยวข้องกับการจูงใจมา 1 ทฤษฎี
โดยอธิบายหลักการสำคัญของทฤษฎีจูงใจดังกล่าวผู้บริหารจะใช้ประโยชน์จากทฤษฎีนั้นอย่างไร
3. อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ เช่น การเรียนรู้ การรับรู้ ค่านิยมบุคลิกภาพ
และคำศัพท์ดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับพฤติกรรมการทำงาน
**4. อธิบายองค์ประกอบของทัศนคติ ความหมายและความสำคัญของทัศนคติที่มีต่อการทำงาน
**5. อธิบายหน้าที่และทักษะของผู้บริหาร
**6. อธิบายความหมายของความขัดแย้ง และมุมมองที่ยุคสมัยต่างๆมีต่อความขัดแย้ง
(ไม่ต้องจำไม่ออกสอบ) 7. กระบวนการสื่อสารและประโยชน์ของการสื่อสารในองค์การ
**8. ความหมายของกลุ่มและเหตุผลที่คนเข้ากลุ่ม
***....นั่งแกะมาจากชั่วโมงสุดท้ายจาก m-learning....***
Cr.Nan Kanyarat
 


Pol4312
บทที่1 แนวคิดของการบริหารรัฐกิจ
- แนวคิดดั้งเดิม-แนวคิดพฤติกรรม
-สหวิทยาการ,วิทยาการ
บทที่2 ความรู้เบื้องต้มทางคอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์คืออะไร มีกี่ประเภท
-ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน ทำงานอย่างไร
-ระบบติดต่อสื่อสาร
บทที่3 แฟ้มข้อมูล
-มี่กี่หลักการ มี่กี่ประเภท
-รหัสฐานข้อมูล
บทที่4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
-มี่กี่ประเภท คุณสมบัติ ขบวนการ เครือข่าย
บทที่5 เทคนิคเชิงปริมาณ
-มีข้อจำกัด-คืออะไร
Cr. Teerapon Sanyod
 
 
 
POL4314 (อ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์ราม)
เข้าเรียนส่งงาน ทำแค่ 2 ข้อ  , ไม่ได้เข้าเรียนทำ 3 ข้อ
บทที่ 1 บทนำ-ความหมายของการพัฒนา
- แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเปรียบเทียบ
บทที่4 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหาร
- การศึกษาการปฎิรูประบบราชการของประเทศอังกฤษ อเมริกา
บทที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้
บทที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ประเทศอินโดเนียเซีย
- ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CR.Mai ClashPol4318 ประชาสังคมและการพัฒนา (ต้องทำทั้ง 4 ข้อ)
ข้อ 1. การพัฒนาคืออะไร? และการพัฒนาที่ยึดตามแนวตะวันตกเป็นหลัก
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างไร กับประเทศไทย?
ข้อ 2. ยุทธศาสตร์โลกาภิวัฒน์คืออะไร? แตกต่างอย่างไรกับยุทธศาสตร์ท้องถิ่นพัฒนา
ข้อ 3. จงวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 11 ฉบับมาให้เข้าใจ (โดยให้วิเคราะห์ทีละฉบับ)
ข้อ 4. ประชาสังคม Civil Society คืออะไร? มีบทบาทอย่างไรในการพัฒนา?
CR.Mai ClashPOL4321
1.จงอธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
และปัจจัยกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงในองค์การมีอะรัยบ้างพร้อมกับยกตัวอย่าง
2.วัฒนธรรมองค์การคืออะไร ระดับของวัฒนธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
จงอธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบในแต่ละระดับ
3.เทคนิคการบริหารสมัยใหม่หรือการบริหารจัดการสมัยใหม่
อาทิ เช่น หลัก ทฤษฎี 7s's หลักการ5G หลักการ 4VIP และหลักธรรมมาภิบาล อธิบายมา1แนวคิด
4.เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ Q.C.C 5S Kaizen T.Q.m ระบบ ISO Six-Thee Rhi Sirichai Sigma
เลือกมา1แนวคิด ประมาณนี้แหละคะคล้ายๆกับข้อสอบเก่า
Cr.Mine NokNok Kwanjira Trailum
 


pol4322 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจน่ะครับ 
Pol4323เทอม1/57 ข้อสอบออกบทคี่ทุกบท
ให้ดูแบบฝึกหัดหลังบท ข้อ 1,2,3 ของแต่ละบทนะคะ
อาจารย์ฝากมาบอกสำหรับเพื่อนๆที่เรียนค่ะ
Cr.Kanjana Kritkamon
 
 
 
แนวข้อสอบ POL 4330 สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ภาค 1/57
** คณะจัดสอบเอง วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 17.30 น. ห้อง SBB 302
สอบโดย Open books ควรนำเอกสารอ.ทั้ง 2 ท่านมาด้วย **
ข้อสอบมี 4 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ โดยต้องทำส่วนละ 1 ข้อ
 
ส่วนที่ 1 รศ.ดร.วรัชยา ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ
บทที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
- ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-แนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ
-นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่และ บทที่ 4 การประเมินผลการปฎิบัติงาน
-ปรัชญาการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- ขั้นตอนของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
- หลักบางประการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
ส่วนที่ 2 ผศ.วีณา ออก 2 ข้อ เลือกทำ 1 ข้อ
บทที่ 4 การบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 5 สวัสดิการและผลประโยชน์
บทที่ 8 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน >> ออกเป็นกรณีศึกษา
บทที่ 9 แรงงานสัมพันธ์
Cr.Indica PlaZaแนวข้อสอบ pol4351
การบริหารรัฐกิจ กับ การบริหารรัฐกิจ
ฝึกหัดหน้า 65 ทั้ง 3 ข้อ
การวิเคราะห์การเมืองไทยในปัจจุบัน
หน้า 131 อีก 2 ข้อ
หน้า 193 ข้อ 3
เครดิต Kanyanut Jaikla Hippii

 
Law3016
แนวข้อสอบ ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ ภาค 1/57
อาจารย์คะนึงนิด ผู้สอนวิชา ENG2002 ตอบอีเมลกลับมาแล้วนะครับ
"เทอมนี้ออก 6 เรื่องนี้ค่ะ
1. Environmentalism Matters
2. Ethics
3. Summer Hill
4. Deforestation
5. Psychology : Theories of Emotions
6. Native Americans
Sent from Kanungnid"
Cr.Ake London กลุ่ม มนุษยศาสตร์ รามคำแหง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2014, 05:10:42 pm โดย admin »