ผู้เขียน หัวข้อ: การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต  (อ่าน 1512 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ admin

  • อย่ามัวแต่ฝัน ต้องลงมือทำด้วย จะได้ไปถึงฝันนั้นที่ตั้งใจ
  • Administrator
  • พี่ปี 4
  • *****
  • กระทู้: 260
  • เพิ่มพลัง: +0/-0
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด
  • facebook: Yotin Nusuntear
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง  การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
ภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาและกรณีหมดสถานภาพ  จาก  ม.ร.  สมัครใหม่


          เพื่อให้การขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา หรือการขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา  และกรณีหมดสถานภาพจาก ม.ร. สมัครใหม่  ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติ  ดังนี้  คือ
          1.การเปลี่ยนวุฒิการศึกษาหรือการเปลี่ยนการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต
                    1.1กรณีที่ผู้สมัครมีวุฒิกาศึกษาที่เทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไปและสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ แต่ใช้วุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่ามาสมัคร  สามารถเปลี่ยนวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้
                    1.2กรณีที่ผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปมาสมัคร  แต่ไม่ได้แจ้งขอใช้สิทธิ์เทียบโอนในวันสมัคร  สามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังได้ โดยทั้งข้อ  1.1  และ  1.2  จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
                    ก.ให้ผู้สมัครดังกล่าวติดต่อพร้อมถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษาไปยื่นที่ฝ่ายรับสมัคร  อาคาร  สวป.  ชั้น  3  ภายใน  1  ปีการศึกษานับจากภาค/ปีการศึกษาที่ยื่นใบสมัคร
                    ข.ให้คณะเป็นผู้พิจารณาการเทียบโอนหน่วยกิตและให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ถ้ากระบวนวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตและนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว  ให้บอกเลิกกระบวนวิชาพร้อมคืนเงินหรือให้สับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้โดยหน่วยกิตรวมจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ให้ดำเนินการก่อนวันเริ่มต้นการสอบไล่ในภาคการศึกษานัน
                    ค.ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการปรับระบบฐานข้อมูล  จำนวน  500  บาท  ในปีการศึกษานั้นและชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามที่กำหนด
          2.กรณีหมดสถานภาพจาก  ม.ร.  สมัครใหม่ หากมีผู้สมัครที่ยังไม่หมดสถานภาพจาก ม.ร. จะสมัครใหม่และต้องการใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสประจำตัวเดิมนั้น  ผู้สมัครจแหงะต้องลาออกจากรหัสเดิมก่อนการสมัครใหม่  แต่ยังคงใช้สิทธิ์ในภาคการศึกษาก่อนภาคที่มาสมัครใหม่ได้  ดังนี้
                    2.1กรณีสมัครในภาคการศึกษาที่  1  สามารถสอบภาคฤดูร้อน  รวมถึงลงทะเบียนเรียนและสอบซ่อมของภาคการศึกษาก่อนนั้นได้
                    2.2กรณีสมัครในภาคการศึกษาที่  2  สามารถลงทะเบียนและสอบซ่อมของภาคการศึกษาก่อนนั้นได้
          ทั้งนี้  ให้ถือเป็นแนวปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2551

ดาวโหลดประกาศ pdf
https://drive.google.com/file/d/0B4Hl0pm6k0I2RWRkOHNFTlJQWms/edit?usp=sharing
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2014, 08:55:30 pm โดย admin »